Welke vrijwilliger of sporter maakt dit jaar het verschil? (04-10-2018)

Op maandag 7 januari 2019 vindt de Nieuwjaarsontmoeting plaats. Tijdens deze ontmoeting toosten we samen op het nieuwe jaar én onderscheiden wij Koggenlandse vrijwilligers en sporters. Kent u een onmisbare vrijwilliger of fantastische sporter die het dubbel en dwars verdient om extra gewaardeerd te worden? Meld hem of haar dan aan voor een onderscheiding!

Vrijwilliger van het jaar

Vrijwilligers zijn de onzichtbare helden van onze samenleving. Vaak op de achtergrond, zetten zij zich belangeloos in voor anderen. De mantelzorger, voetbalcoach, hulpouder op school of bijvoorbeeld bestuurslid van een vereniging. Zij zijn van onschatbare waarde. Onze waardering voor die inzet tonen we door het uitreiken van de onderscheiding ‘Vrijwilliger van het jaar’.                                                           

Aanmoedigingsprijs voor jongeren

Jongeren kunnen qua dienstjaren de competitie niet aan met senioren. Ze zijn daarentegen door hun initiatieven en bijdragen wel van groot belang voor de gemeenschap. Een jonge vrijwilliger wordt met de ‘Aanmoedigingsprijs’ in het zonnetje gezet, gestimuleerd de activiteiten voort te zetten én leeftijdsgenoten te inspireren.

Sporter van het jaar

Sport is voor veel inwoners belangrijk. Het college zet graag een fantastische Koggenlandse sporter in de schijnwerpers . Kent u iemand die de sporter van Koggenland moet worden? Nomineer en motiveer waarom hij of zij de titel ‘Sporter  van het jaar’ verdient.

Wie komen in aanmerking?

De genomineerde(n) heeft binding met onze gemeente, woont in onze gemeente of heeft zijn/haar activiteiten in Koggenland. De jonge vrijwilliger voor de ‘Aanmoedigingsprijs’ is daarnaast niet ouder dan 25 jaar en doet het vrijwilligerswerk minimaal 2 jaar.

Nomineren

Beschrijf en motiveer waarom de persoon die u voordraagt, de onderscheiding verdient. Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft wat uw kandidaat zo bijzonder maakt. Vermeld daarbij:
- om welke werkzaamheden het gaat
- hoe lang de vrijwilliger zich al inzet
- waarom u die inzet zo bijzonder vindt
- wie belang hebben bij die inzet.

Meer informatie

Voor meer informatie en nomineren kunt u terecht bij Dieuwke Schuijtemaker. Zij is bereikbaar via (0229) 54 83 79 of mail naar d.schuijtemaker@koggenland.nl. Uw schriftelijke nominatie, bij voorkeur via e-mail, kunt u uiterlijk 12 november insturen.

Gemeente Koggenland gebruikt de door u opgestuurde persoonsgegevens slechts voor de verkiezing van vrijwilliger/ sporter van het jaar. Na afloop van het evenement worden de persoonsgegevens dan ook weer verwijderd. Houdt u er zelf ook rekening mee dat u zorgvuldig om dient te gaan met deze persoonsgegevens.

Pagina opties