Pagina opties

Wegwerkzaamheden en gewijzigde verkeerssituatie De Goorn (25-09-2019)

In september vinden asfalteringswerkzaamheden plaats aan de Singel en De Burg. Na die werkzaamheden staat in oktober de openstelling van de Singel gepland. De Singel wordt aangelegd in het verlengde van De Leet. De Singel is aangelegd ter ontsluiting van de nieuwe wijk Buitenplaats en moet daarnaast de wegen in het dorp ontlasten. De openstelling heeft een aantal gevolgen voor de verkeerssituatie.

Kruising Zuid-Spierdijkerweg en De Leet/Singel

De kruising van de Zuid-Spierdijkerweg en De Leet/Singel is in de huidige situatie ingericht als voorrangskruispunt. Het verkeer op de Zuid-Spierdijkerweg heeft voorrang. Met de openstelling van de Singel wordt de voorrangsregeling gewijzigd. Het verkeer op De Leet /Singel krijgt voorrang op het verkeer dat rijdt op de Zuid-Spierdijkerweg. De voorrangsregeling benadrukt De Leet en Singel als gewenste route naar De Braken en de Jaagweg. Daarnaast is de voorrangswijziging een snelheid remmende maatregel voor het verkeer op de Zuid-Spierdijkerweg, waaraan woningen met uitritten grenzen.

T-splitsing Singel en /De Burg

De t-splitsing van de Singel en De Burg wordt een voorrangskruising. Dit houdt in dat het verkeer op De Burg voorrang heeft op het verkeer dat afkomstig is van de Singel. Reden is de grote stroom fietsers op De Burg, die met name bestaat uit scholieren. De gemeente is van plan snelheid remmende maatregelen te nemen aan De Burg, tussen de Zuid-Spierdijkerweg en de Singel. Zo wil de gemeente dit deel van De Burg minder aantrekkelijk maken voor verkeer en stimuleren dat de Singel wordt gebruikt als doorgaande route richting richting het Westeinde en de Braken (N194).

Bewegwijzering

De bewegwijzering wordt aangepast, zodat verkeer afkomstig van De Leet richting Berkhout, Avenhorn en Hoorn wordt bewegwijzerd via de Singel en De Burg naar het Westeinde, om zo de weg te vervolgen via de N194.

Fietsers

Op de Singel geldt een fietsverbod. Fietsers kunnen gebruik maken van de parallel lopende Amandelgaard, Notengaard en Appelgaard.

Meer informatie?

Kijk op www.koggenland.nl/wegwerkzaamheden