Pagina opties

Urgentie aanvragen huurwoning (07-05-2019)

Heeft u dringend woonruimte nodig? Dan kunt u urgentie aanvragen voor een huurwoning.

Voorwaarden aanvragen urgentie

 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonmatch Westfriesland.
 • U woont minimaal één jaar in Westfriesland.
 • Uw inkomen is lager dan € 42.436 (prijspeil 2019).
 • Uw woonprobleem is buiten uw eigen schuld ontstaan. Bijvoorbeeld door:
  • medische redenen ((bijvoorbeeld noodzaak gelijkvloers wonen of mantelzorgbehoefte)
  • sociale problemen (bijvoorbeeld huiselijk geweld)
  • relationele reden (bijvoorbeeld een echtscheiding)
  • financiële omstandigheden (bijvoorbeeld werkloosheid)

Kosten

De aanvraag kost € 52,96.

Een aanvraag indienen

Een aanvraag voor urgentie indienen kan met behulp van dit online formulier.

Wie beslist over het geven van urgentie?

De beslissing over urgentie wordt gemaakt door de Regionale Urgentiecommissie. Deze commissie bestaat uit drie gekozen leden, een voorzitter en een secretaris. Ze komen iedere drie weken bij elkaar om de aanvragen te bespreken. Binnen twee weken na de bespreking ontvangt u schriftelijk bericht of u de urgentie wel of niet krijgt.

Wat houdt urgentie krijgen in?

Als u urgentie krijgt dan wordt er vijf jaar bij uw inschrijftijd opgeteld. Uw uiteindelijke inschrijftijd wordt nooit meer dan zes jaar. Deze verhoging geldt voor vier maanden. In deze vier maanden bent u verplicht om iedere twee weken op passende woningen te reageren. Na deze vier maanden heeft de woningcorporatie de plicht om een woning toe te wijzen.

Heeft u vragen?

U kunt contact opnemen met de secretaris van de Regionale Urgentie Commissie, Yvonne Roos-Bakker, telefoonnummer (0229) 25 22 00 of per email wonen@hoorn.nl.