Pagina opties

Preventieve maatregelen gemeente Koggenland rondom corona (13-03-2020)

In navolging van het landelijke beleid en de recente berichtgeving van het kabinet rondom het coronavirus neemt gemeente Koggenland uit voorzorg verschillende preventieve maatregelen. Deze gelden vooralsnog tot en met 6 april. Voorop staat dat de dienstverlening aan inwoners door zal gaan, in welke vorm leest u in dit bericht.

Allereerst geldt dat onze medewerkers alle hygiënemaatregelen in acht nemen. Wij vragen dit ook aan onze bezoekers. Verder is besloten dat medewerkers die thuis kunnen werken, gevraagd zijn dit te doen. Er blijft wel sprake van een voldoende bezetting tijdens de openingsuren.

Op deze manier hoopt de gemeente een bijdrage te leveren aan het voorkomen van de verdere verspreiding van het coronavirus in Nederland.

Gemeente Koggenland neemt per direct de volgende voorzorgsmaatregelen:

  • U kunt alleen het gemeentehuis bezoeken, als dit noodzakelijk en/of urgent is. Neemt u vooraf telefonisch contact op om te overleggen of bezoek nodig is, of dat u op een andere manier geholpen kan worden. Samen komen wij eruit. Veel van onze diensten kunt u ook regelen via onze website of telefoon.
  • Al geplande afspraken aan de balie Burgerzaken gaan wel door, dit geldt niet voor de afspraken in de avonduren vanaf donderdag 19 maart. Er worden, tenzij het spoed heeft, tot en met 28 april geen nieuwe afspraken gepland.
  • We blijven bereikbaar via telefoon, e-mail en social media. In verband met de bezetting kan het zijn dat de wachttijden langer zijn. Ook het verhelpen van meldingen in de openbare ruimte kan wat langer duren. We rekenen op uw begrip.
  • De avondopenstelling op maandag en donderdag komt vanaf donderdag 19 maart tijdelijk te vervallen. Die dagen is het gemeentehuis open tot 16.30 uur.
  • Voor inwoners die een afspraak hebben geldt het advies van het RIVM: mensen met verkoudheid, hoesten of koorts moeten sociale contacten beperken. Heeft u dergelijke klachten? Dan vragen we u uit voorzorg niet naar het gemeentehuis te komen maar een nieuwe afspraak te maken. Een afspraak maken kan via onze website of telefonisch via (0229) 54 84 00.
  • Bijeenkomsten en evenementen die de gemeente zelf organiseert op een datum tot en met 28 april, worden verzet. Bezoekers krijgen daarover via e-mail of telefonisch zo spoedig mogelijk bericht.
  • Wij adviseren organisatoren van evenementen de landelijke richtlijnen te volgen. Dat kan betekenen dat evenementen niet doorgaan.
  • Zwembad het Koggenbad is, om ieder risico uit te sluiten, tijdelijk gesloten. Zwemlessen, recreatiezwemmen en andere activiteiten komen te vervallen.
  • Gymzalen en sporthal De Koggenhal zijn gesloten. 

Wat kunt u doen?

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om eventuele verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Heeft u vragen over het coronavirus?

Raadpleeg voordat u de huisarts/huisartsenpost belt eerst de website van RIVM en/of bel de landelijke informatielijn 0800-1351. Hier kunt u altijd terecht voor vragen en actuele informatie.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Burgemeester Franx: “Er worden steeds meer maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als gemeente houden we ons aan het advies van de GGD en het RIVM. We hebben maatregelen getroffen en maken bewuste keuzes. Ik vraag inwoners ook de adviezen van het RIVM goed op te volgen en zo te zorgen voor ieders gezondheid en van hun naasten. Ik ben trots om te zien dat veel Koggenlanders het initiatief nemen om elkaar te helpen waar het nodig en mogelijk is.“

Meer informatie

Voor vragen en actueel nieuws kunt u kijken op de website van het RIVM en op de site van GGD Hollands Noorden.  

Heeft u hierna nog een vraag? Bel dan de landelijke informatielijn van de overheid: 0800-1351.