Pagina opties

Openbare zitting hoofd-/centraal stembureau vindt digitaal plaats (27-01-2022)

De openbare zitting van het Hoofd-/Centraal stembureau over de kandidatenlijsten en nummering vindt op 4 februari om 10.00 uur via digitale weg plaats. Deze zitting betreft de geldigheid van de lijsten, de kandidaten op de lijsten en de aanduidingen (zie Kieswet art. I 4, I 12 en I 18). De zitting wordt via de website raad.koggenland.nl uitgezonden en is op die wijze voor een ieder openbaar te volgen. Alleen de genodigden voor deze zitting krijgen de digitale (Zoom)uitnodiging.

Bezwaar?

Indien u tijdens de zitting op 4 februari uw bezwaar kenbaar wenst te maken aan de voorzitter van het hoofd-/centraal stembureau, kunt u dit tijdens deze zitting telefonisch via 06 – 81 28 58 73 doorgeven én, gemotiveerd, via de mail aan de voorzitter meedelen via griffie@koggenland.nl. U wordt dan alsnog via Zoom digitaal uitgenodigd en in de zitting toegelaten om dit bezwaar te melden. U dient hiervoor wel voortijdig Zoom te hebben geïnstalleerd. Bij onverhoopte (verbindings)problemen kan uw bezwaar ook mondeling door de voorzitter worden opgelezen. Geef in uw mailbericht ook uw telefoonnummer aan waarop u bereikbaar bent. De voorzitter zal deze procedure ook aan het begin van de zitting onder de aandacht brengen.   

Mocht u al eerder bezwaar willen maken, dan kunt u zich hiervoor ook tot en met uiterlijk donderdag 3 februari aanmelden via griffie@koggenland.nl. U ontvangt dan vóór de zitting reeds de uitnodiging om deze via Zoom bij te wonen. U wordt tijdens de zitting dan door de voorzitter verzocht via deze (Zoom)verbinding uw bezwaar toe te lichten.

Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust even contact op via griffie@koggenland.nl.