Pagina opties

Onderhoud openbaar groen (20-07-2021)

Het is de afgelopen weken erg groeizaam weer, dat zal niemand zijn ontgaan. Met zo nu en dan een bui en warme temperaturen krijgt beplanting, en met name onkruid, alle kans om te groeien. Daar komt bij dat het voorjaar erg koud is geweest, waardoor groei is gestagneerd en de natuur nu een inhaalslag maakt. Het resultaat is dat zowel in de plantvakken als op de verharding veel onkruid groeit.

De gemeente doet er alles aan om de natuur bij te benen, zodat zij een representatieve buitenruimte kan waarborgen. Ook vraagt de gemeente inwoners om begrip voor de huidige situatie. Inwoners die graag een steentje bijdragen door het onkruid in de eigen omgeving te verwijderen, worden zeer gewaardeerd en zijn welkom om dat te doen.

Snoeien overhangende planten

Tweede helft juli start de Buitendienst met het snoeien van overhangende beplanting langs wegen, op trottoirs en in stegen. Inwoners wordt gevraagd, indien van toepassing, eigen overhangende beplanting tijdig (veelal hagen) voldoende terug te snoeien.