Pagina opties

Nieuwe noodverordening ‘Corona-maatregelen’ is van kracht (27-03-2020)

‘Gezondheid gaat nu even boven allerlei vrijheden’

De nieuwe noodverordening ter voorkoming van verdere verspreiding van het Corona virus is vastgesteld. De nieuwe maatregelen zijn aanvullend op de bestaande maatregelen.

Een aantal van de meest in het oog springende maatregelen:

  • Het is verboden zich in een groep van drie of meer personen en je moet een afstand van tenminste anderhalve meter aanhouden. Dit verbod geldt in Koggenland overal. Spelende kinderen t/m 12 jaar vormen een uitzondering.
  • Samenkomsten (kleinschalig) in alle vormen zijn verboden tot en met 28 april. Evenementen zijn verboden tot 1 juni.
  • Kerkelijke huwelijken en uitvaartdiensten kunnen doorgaan als wordt voldaan aan grens van max. 30 personen én 1,5 meter afstand.
  • Het is verboden zogeheten contactberoepen uit te oefenen tot en met in ieder geval 28 april.
  • Campings worden gesloten tot en met april. De opbouw van strandhuisjes wordt tevens uitgesteld tot en met april. Vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden kunnen worden aangewezen indien op deze locaties niet voldoen aan het houden van 1,5 meter afstand.

Eigen verantwoordelijkheid

“Deze maatregelen zijn nodig en geven nu ook houvast om te kunnen handhaven.”, meldt burgemeester Franx. “De noodverordening geeft ons de mogelijkheid om boetes op te leggen. De boete is fors: voor personen €400,- en voor bedrijven tot €4000,-. Natuurlijk doen we dit liever niet, dus gebruik je gezond verstand.”

Bekijk hier de noodverordening.