Pagina opties

Meer huiselijk geweld door coronamaatregelen (23-04-2020)

Door de coronamaatregelen zitten gezinsleden vaker noodgedwongen samen thuis, waardoor het risico op spanningen en geweld toeneemt. Professionals waarschuwen voor een stijging van het aantal huiselijk geweldsincidenten.

Trek aan de bel

De gemeente vraagt inwoners direct aan de bel te trekken als zij vermoedens hebben van huiselijk geweld. Hoe korter een situatie van huiselijk geweld duurt, des te minder kans er is op trauma’s. Als er snel wordt ingegrepen, is lichte ondersteuning vaak al voldoende om een gezin weer op het goede spoor te brengen. Ook slachtoffers van huiselijk geweld wordt gevraagd zo snel mogelijk hulp te zoeken.

Advies en hulp

Bel bij direct gevaar altijd 112. Heeft u vermoedens van huiselijk geweld? Neem dan contact op met Stichting Veilig Thuis op telefoonnummer 0800-2000. Hier kunt u ook terecht voor advies en hulp als het niet goed gaat in uw eigen gezin. Kijk voor meer informatie op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

Tips om de crisis veilig door te komen

Dit is een hectische periode. Vooral voor gezinnen waarin er al spanningen en ruzies waren vóór de coronacrisis. Drie weken met elkaar in één huis, zonder school of sport om op adem te komen, is dan een opgave en kan enorme spanningen met zich mee brengen. Stiching Veilig Thuis adviseert:

  • Accepteer dat we in een ongewone situatie zitten;
  • Heb begrip voor het feit dat iedereen moet wennen aan deze situatie;
  • Probeer zo veel mogelijk structuur te creëren;
  • Geef uzelf de ruimte en geef ook uw kinderen ruimte voor zichzelf;
  • En heel belangrijk: Laat de spanning niet tot onveilige situaties leiden. Zorg dat er afspraken zijn bij wie u en/of uw kinderen terecht kunnen als het uit de hand loopt.
  • Tenslotte: deze periode gaat voorbij!