Pagina opties

Kruising De Leet – Singel wordt onderzocht (30-06-2020)

Op de kruising De Leet-Singel ontstaan nog te vaak gevaarlijke situaties en afgelopen maand is er opnieuw een ongeluk gebeurd. De gemeente neemt daarom extra attentie-verhogende maatregelen om weggebruikers op de voorrangssituatie te wijzen. De gemeente laat ook een second opinion uitvoeren om de huidige verkeerssituatie nogmaals te beoordelen.

Direct extra maatregelen

De verkeersdrempels zijn weer teruggeplaatst bij de kruising De Leet, Zuid-Spierdijkerweg en Singel. In overleg met omwonenden is dit tijdelijk, omdat zij veel overlast ervaren, in de vorm van trillingen en geluid. Ook zijn er borden geplaatst met het verzoek aan vrachtverkeer om stapvoets te rijden, en er zijn knipperbollen geplaatst. Transportbedrijven uit de regio zijn aangeschreven om chauffeurs te wijzen op de drempels.

Opnieuw beoordelen verkeerssituatie

De gemeente is in afwachting van de ongeval-analyse van de politie, over het ongeval dat plaatsvond op 12 juni. Daarna laat de gemeente een second opinion uitvoeren om de huidige verkeerssituatie nogmaals te laten beoordelen. De bevindingen hiervan worden geanalyseerd en de eventuele maatregelen worden besproken met de omwonenden.