Gemeente Koggenland is aangesloten bij de Statiegeldalliantie (02-08-2018)

Gemeente Koggenland is aangesloten bij de Statiegeldalliantie in strijd tegen 'plastic soep' en zwerfafval. Al meer dan 700 Nederlandse en Vlaamse organisaties, verenigingen, lokale overheden en bedrijven hebben zich al aangesloten bij de Statiegeldalliantie.

Aanmelding

De aanmelding volgt op een motie van de fracties PvdA/GroenLinks, VVD, Welzijn Koggenland en CDA die op 14 mei 2018 is aangenomen door de gemeenteraad van gemeente Koggenland. Met de aansluiting wordt invulling gegeven aan het onderdeel duurzaamheid in het coalitieprogramma  2018-2022.

Doel statiegeldalliantie

In de Statiegeldalliantie hebben organisaties uit Nederland en België de handen ineen geslagen voor uitbreiding van statiegeld op grote én kleine plastic drankflessen en drankblikjes. Aanleiding is het zwerfafval als hardnekkig probleem én bedreiging voor het milieu, dieren en mensen. Zowel lokaal, landelijk als wereldwijd. Statiegeld levert een effectieve en grote bijdrage aan de bestrijding van de ‘plastic soep’ en zwerfafval.

Een groen, schoon en veilig Koggenland

Wethouder Caroline van de Pol geeft aan: “Wij hebben een prachtige groene gemeente om trots op te zijn. Koggenland verdient het om schoon te zijn. Geen zwerfafval dus! Door ons aan te sluiten bij de statiegeldalliantie onderstrepen wij onze inzet voor een groen, schoon en veilig Koggenland”.

Meer weten over de Statiegeldalliantie?

Kijk op www.statiegeldalliantie.org voor meer informatie.

Pagina opties