Pagina opties

Dorpsgesprek Grosthuizen: vragen verkeer, borden en fietspad (02-08-2019)

Tijdens het dorpsgesprek Grosthuizen zijn er door diverse inwoners van Grosthuizen vragen en wensen aangegeven met betrekking tot verkeer en de openbare ruimte. Voor alle gestelde vragen, wensen en opmerkingen is onderzocht wat het antwoord is op de vraag en of aangegeven wensen te vervullen zijn. De resultaten zijn besproken met de heer Jacob Wijnker, ons contactpersoon namens Grosthuizen. Hieronder leest u een samenvatting van de uitkomsten.

Fietspad opknappen

Het stukje fietspad tussen de fietstunnel bij Scharwoude en het viaduct wordt opnieuw gelegd. Als dat gedeelte van Grosthuizen opnieuw wordt geasfalteerd, is het mogelijk om dit mee te asfalteren zodat er meer ruimte voor fietsers komt. Het asfalt zal in het grijs worden uitgevoerd. De lantaarnpaal wordt niet verplaatst.

Voetgangers oversteekplaats/zebrapad in omgeving van de school

Een zebrapad kan worden toegepast op plaatsen waar veel voetgangers oversteken en in de buurt van bijzondere locaties zoals winkels en voorzieningen voor ouderen. Een zebrapad moet niet worden beschouwd als een maatregel die de verkeersveiligheid verbetert, maar als hulp voor voetgangers bij het oversteken op drukke plekken. De aanleg van een zebrapad wordt onder andere op het aantal overstekende voetgangers, het aantal motorvoertuigen en de snelheid van de motorvoertuigen getoetst. Met de huidige inzichten en advisering van de politie, op basis van bovengenoemde criteria, komen we tot de conclusie dat de aanleg van een zebrapad hier niet gerechtvaardigd is. Om die reden zal er geen zebrapad worden gerealiseerd.  

Snelheid, trillingen, zwaar verkeer in Grosthuizen

Goed werkende snelheid remmers zijn lastig in de lintbebouwing. We zoeken voortdurend naar snelheid remmende maatregelen, echter tot dusver nog niet voldoende met het gewenste resultaat. Drempels geven veelal geluid- en trilling overlast en zijn om deze reden niet wenselijk in een dorpslint. Regelmatig verzoeken wij de politie om snelheidscontroles. Wij beschikken over een aantal snelheidsdisplays. Deze rouleren door de hele gemeente. Hierbij wordt de bestuurder gewezen op zijn/haar actuele snelheid, waardoor de attentiewaarde van de bestuurder voor zijn snelheid toeneemt. Wij zullen de frequentie voor het plaatsen van de snelheidsdisplays in Grosthuizen verhogen naar 4 weken per jaar.

Andere of betere borden met 30km zone

Het aanduiden van een 30km zone moet voldoen aan een aantal wettelijke regels. In die regelgeving is de afmeting van borden vastgelegd en welke andere maatregelen ingezet mogen worden. De bebording bij de 30km in Grosthuizen voldoet aan die regelgeving en er zijn diverse aanvullende maatregelen ingezet. Zoals drempel en belijning. Wij zien geen aanleiding of mogelijkheden dit te veranderen.

Bij inrijden Grosthuizen (vanaf Avenhorn) recht doorgaand verkeer voorrang

De t-splitsing met de Slimdijk is een gelijkwaardige kruising. Op beide wegen geldt een max. snelheid van 30 km/uur. Wetgeving en richtlijnen geven aan dat de voorrang in dergelijke situaties niet wordt geregeld en dat deze gelijkwaardig is, waarbij rechts voorrang heeft. Het veranderen van de voorrangssituatie en daarmee afwijken van de wetgeving en richtlijnen kan bij weggebruikers verwarring veroorzaken. Daarnaast zou dat dan een rechte doorgaande weg met voorrang geven, wat mogelijk uitnodigend werkt om de snelheid te verhogen. Dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede, daarom is besloten de situatie niet te wijzigen.

Meer gele strepen op bepaalde stukjes langs de weg, bijvoorbeeld bij wegversmallingspaaltjes

Het blokkeren van een wegversmalling, door bijvoorbeeld een auto vlak ervoor te parkeren, is niet toegestaan. Wij zijn geen voorstander om dit met extra parkeerverboden te benadrukken. Onze buitengewoon opsporingsambtenaar is verzocht extra toe te zien op foutief parkeren in deze situaties. En om, wanneer dit gesignaleerd wordt, de eigenaar te achterhalen en het gesprek aan te gaan.

Borden bij rotonde draaien

De betreffende bebording (rechts op de foto) wordt aangepast. Het bord wordt gedraaid en er komt een juist onderbord onder te hangen. Het bord (brom)fietspad wordt naar de rechterzijde verplaatst

Bord bij Scharwoude ‘GrosthuiSen’

De onderhoudsplichtige van de bewegwijzeringsmast is de provincie Noord-Holland. Bij het maken van dit bord is destijds een spelfout gemaakt. Wij hebben de provincie gevraagd dit aan te passen naar de juiste schrijfwijze. Op ons verzoek hebben we helaas nog geen reactie ontvangen.

Extra parkeerplaatsen

De wens die tijdens het dorpsgesprek is aangegeven, is het realiseren van extra parkeerplaatsen in de kern. Een aantal jaar terug is er een uitbreiding geweest van twee plekken, voor meer uitbreiding is geen ruimte.

Trottoir

Er is een aantal keer gevraagd om te kijken naar het eventueel aanleggen van een trottoir in Grosthuizen. Het doe-team sport, spel en recreatie houdt zich hier nu mee bezig.

Vragen?

Heeft u vragen over bovenstaande informatie? Neem dan contact op via verkeer@koggenland.nl.