Pagina opties

Concept-RES NHN is klaar, u kunt reageren (24-04-2020)

De 18 gemeenten van Noord-Holland Noord, de provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken samen aan de Regionale Energie Strategie voor Noord-Holland Noord (RES NHN). De RES is een langjarige samenwerking om de CO2-uitstoot te verminderen.

Inzichten, meningen en informatie ophalen

De afgelopen maanden vonden er verschillende bijeenkomsten plaats. Daar werden inzichten en meningen van professionals, inwoners, bedrijven, agrariërs en anderen verzameld over de opwek van duurzame energie in de regio. De opgave waar Nederland voor staat en de opbrengt van de bijeenkomsten, zijn verwerkt tot een concept-RES NHN.

Nu: concept RES is klaar

Het concept van de RES NHN is nu klaar en hier te bekijken. In de concept-RES staan de ambities voor de opwek van zonne- en windenergie in Noord-Holland Noord. Daarbij zijn er ‘zoekgebieden’ op een kaart weergegeven: gebieden waar de opwek zou kunnen plaatsvinden.

Reageren op concept-RES? Dat kan.

U kunt uw reactie op de concept-RES doorgeven aan het consortium RES NHN via dit formulier. Dit kan tot 1 september. Alle reacties worden daarna verwerkt in een regionale (NHN) reactienota en met de concept-RES meegestuurd aan het Rijk. In deze reactienota wordt ook aangegeven hoe de reacties worden verwerkt in het vervolg naar een RES 1.0.

Vervolg: van concept RES naar RES 1.0

De volgende stap in het proces is het uitwerken van de concept-RES tot een definitieve RES 1.0. De RES 1.0 moet 1 juni 2021 gereed zijn. We spreken over 1.0 omdat de RES daarna elke 2 jaar moet worden herzien. In de RES 1.0 worden de zoekgebieden concreter gemaakt. Wat is haalbaar en/of (on)wenselijk? Ook nieuwe initiatieven buiten de zoekgebieden kunnen worden overwogen. Hiertoe zullen opnieuw inspraakmogelijkheden worden georganiseerd. In welke vorm en op welk moment is nu nog niet duidelijk. Wij zullen u hierover informeren, zodra er informatie beschikbaar is.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.energieregionhn.nl .