Belastingaanslag 2017 op de mat(16-02-2017)

De jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen is weer bij u in de brievenbus gevallen. Op deze aanslag kan onder andere het bedrag voor rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en ozb (onroerendezaakbelasting) staan. Ook vindt u er de WOZ-waarde van uw woning of bedrijf.

Bekijk meer informatie over gemeentelijke belastingen

WOZ-portaal

Vanaf 23 februari 2017 kunt u de taxatie- en aanslaggegevens van uw woning inzien door gebruik te maken van uw DigiD. U kunt via het WOZ-portaal uw bezwaar indienen als u vindt dat uw WOZ-waarde foutief is vastgesteld. Als blijkt dat er een fout is gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, dan past de gemeente deze kosteloos aan.

Nieuw voor bedrijven

Door middel van eHerkenning kunnen bedrijven sinds dit jaar inloggen op het WOZ-portaal.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u bij het invullen van uw bezwaar hulp nodig of heeft u andere vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met het cluster Belastingen via (0229) 54 83 14. Wij leggen u graag uit hoe wij tot de WOZ-waarde zijn gekomen en u kunt toelichten waarom u de WOZ-waarde te hoog vindt.

Lastenverlichting

Vorig jaar heeft de gemeenteraad van Koggenland besloten om een deel van het overschot uit de jaarrekening 2015 aan de belastingplichtigen uit te betalen. Ieder huishouden dat op 1 januari 2017 in de gemeente Koggenland staat ingeschreven komt hiervoor in aanmerking. Ook ieder bedrijf dat op 1 januari 2017 gevestigd is in Koggenland. Het vaste bedrag aan lastenverlichting is gesteld op € 65,‑ per huishouden of bedrijf. De lastenverlichting is eenmalig. 

Pagina opties