Pagina opties

Begrip voor noodzaak huisartsen om samen onder één dak te gaan werken (08-10-2021)

Tijdens de informatieavond over de huisartsenzorg in Koggenland toonden de ruim veertig aanwezigen begrip voor de wens van huisartsen om samen verder te gaan. Zorgen waren er vooral over het behoud van de eigen huisarts en over de locatie van het gebouw waarin de huisartsenpraktijken uit Avenhorn, Berkhout, Spierdijk en Ursem zich gezamenlijk onder één dak willen vestigen.

Noodzaak samenwerking

Wethouder Win Bijman legde uit dat hij deze bijeenkomst graag veel eerder had gehouden, na de ontstane onrust begin van het jaar, maar dat dit vanwege corona helaas niet kon. Hij vertelde dat hij in 2019 al benaderd werd door de huisartsen uit Berkhout, die met pensioen wilden, om mee te denken over een locatie voor de opvolger. Toen de opvolging heel moeizaam bleek te lopen, werd de vraag uiteindelijk: Gemeente, willen jullie meedenken over een locatie voor een zogenoemde HOED (Huisartsen Onder Eén Dak)? Bijman ziet de noodzaak voor het samengaan van de praktijken: ‘Lees de krant en je weet dat er een tekort aan huisartsen is en dat Noord-Holland Noord, naast bijvoorbeeld Drenthe en Oost Groningen, wordt genoemd als probleemgebied’. Zorgen over vervoer werden al snel weggenomen door de wethouder: ‘Er lopen al gesprekken met een vrijwilligersorganisatie om het vervoer in heel Koggenland zo te gaan regelen zoals in Obdam, waar dit voor kwetsbare mensen al lange tijd gebeurd. De apotheek zal bovendien een bezorgfunctie krijgen.’

Huisartsen onder één dak

Huisarts van Oostendorp-Weegen legde daarna uit dat de huisartsenzorg in de loop der jaren complexer is geworden, onder andere door de vergrijzing van de bevolking en het langer thuis wonen van patiënten. Veel zorg die voorheen in het ziekenhuis werd geleverd, vindt nu in de huisartsenpraktijk plaats. Van Oostendorp-Weegen: ‘Het is heerlijk om op het dorp te werken, en het doet pijn daar afscheid van te nemen, maar de kleine dorpspraktijk is kwetsbaar. Denk aan een personeelslid dat zich in de ochtend ziek meldt, dan heb je gelijk een probleem. De nieuwe generatie huisartsen wil dat niet meer.’ Aanwezigen gaven aan het belangrijk te vinden een huisarts te hebben die hen kent. Van Oostendorp-van Weegen verzekerde hen: ‘We blijven die dorpsdokters, iedere praktijk blijft herkenbaar.’

Opvolgprobleem

In de regio dreigen al huisartsenpraktijken te sluiten vanwege gebrek aan opvolging. ‘Door samen te gaan onder één dak creëren we een aantrekkelijke plek voor de jonge huisartsen, kunnen we huisartsen en assistentes opleiden én blijven we zelf met plezier tot ons pensioen werken. Al onze inspanningen zijn erop gericht dat iedere inwoner een eigen huisarts zal houden’, aldus van Oostendorp-Weegen.

Locatie

Over de locatie van het pand kwamen later vragen. De locatie van de huidige Jozefschool in De Goorn is hiervoor in beeld, terwijl dit volgens aanwezigen ook een hele mooie plek is om seniorenwoningen te bouwen. Bijman: ‘Er loopt inderdaad een onderzoek of de plek van de Jozefschool in De Goorn een mogelijke locatie is. Het klopt dat dit ook een geschikte locatie is voor woningen. In de planvorming wordt hier rekening mee gehouden. Wellicht dat een combinatie mogelijk is.’

Hoe nu verder

De betrokken huisartsen hebben de wens uitgesproken binnen twee jaar samen te gaan onder één dak. Opmerkingen die tijdens de informatieavond zijn gemaakt, worden meegenomen. Zodra een locatie bekend is, worden inwoners hierover geïnformeerd.