Pagina opties

Kindcentrum Avenhorn

Aan de Buitenroede in Avenhorn opent in 2021 een kindcentrum, waarin de scholen Jozefschool, Overhaal en De Ieveling worden gehuisvest. Ook vestigt kinder- en peuteropvang Berend Botje zich op deze locatie en biedt de locatie ruimte voor een gymzaal. Kinderen vanaf 0 jaar krijgen hier een plek om zich te ontwikkelen, natuurlijk geheel passend bij de huidige visie op onderwijs.

Wat is de huidige stand van zaken?

  • Het ontwerp van de buitenkant van het kindcentrum is klaar;
  • De scholen en Berend Botje zijn nu bezig om voor de binnenkant van de school plannen te maken over kleuren, materialen, indeling die aansluit bij de (onderwijs) visie. Ook worden afspraken gemaakt voor de inrichting van de gymzaal;
  • Het college van B&W van de gemeente Koggenland heeft groenlicht gegeven voor de start van de bouw;
  • De bouw start in april 2020;
  • In het najaar 2020 wordt gestart met de aanleg van een rotonde, wegen, parkeerterrein en het groen;
  • Het gebouw wordt naar verwachting voor de zomer van 2021 opgeleverd.

Meer weten?

icon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Wagenaar, bereikbaar via
telefoonnummer (0229) 54 83 38 of via e-mail h.wagenaar@koggenland.nl

Nieuwsbrieven

icon

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven.