Pagina opties

Inrichtingsvoorstel De Tocht en De Hoef: definitief ontwerp

Op basis van de reacties uit het forum hebben wij een definitief ontwerp gemaakt. We hebben rekening gehouden met uw reacties.

  • Er was een voorkeur voor de kleur rood genuanceerd voor de bestrating op de plateaus.
  • Het plateau op het kruispunt met De Fuik wordt een visueel plateau. Een plateau is een verhoging in de weg.
  • Het plateau voor De Tocht 8 en 10 wordt aangepast, het begin van het plateau komt meer richting Het Veer.
  • Er staan twee bomen in het plan, meer is niet mogelijk vanwege de ondergrondse kabels en leidingen.
  • De locaties van de bomen belemmeren niet het zicht als men vanaf De Hoef of De Fuik komt rijden en af wilt slaan De Tocht op.
  • De parkeerhavens langs De Tocht, tussen De Hoef en De Fuik worden iets verlengd.
  • De boom nabij De Fuik wordt iets opgeschoven richting het kruispunt. Het is dan niet meer mogelijk om tegenover de uitrit van De Tocht 28 langs de weg te parkeren.

Voorkeurskleur bestrating plateaus

Definitief ontwerp

Ga naar het definitief ontwerp in groot formaat.