Pagina opties

Herinrichting Buitenroede

Animatieafbeelding De Buitenroede in AvenhornWelkom op de projectpagina van het project Herinrichting Buitenroede. Hier vindt u informatie over het project, de werkzaamheden en de gevolgen voor de leefomgeving.

Achtergrond en aanleiding

Het nieuwe Kindcentrum Avenhorn aan de Buitenroede in Avenhorn is geopend in de zomer van 2021. Als gevolg daarvan veranderen de verkeersstromen. Veel meer kinderen gaan naar, langs en over de Buitenroede fietsen. Om dit in goede banen te leiden is de Buitenroede opnieuw ingericht. 

Inrichtingstekening

Hier vindt u de definitieve inrichtingstekening. De tekening toont de Buitenroede zoals deze er na de werkzaamheden uit zal zien. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Verkleinde weergave overzichtstekening herinrichting Buitenroede
Overzichtstekening herinrichting Buitenroede

Download de overzichtstekening

Planning en fasering

Update 16 november 2021

Het aanbrengen van groenvoorzieningen

Op 22 november start onze aannemer met het aanplanten van bomen, bloemen en planten in de schoolzone bij het nieuwe parkeerterrein en langs de doorgaande weg Buitenroede.

 • Op 22,23 en 24 november wordt 1 rijbaan van de schoolzone afgesloten. De aannemer start met het het aanplanten van bomen en planten in de bermen van de schoolzone. 
  • Dit is de rijbaan vanaf 'afslag brandweer/Pater' tot de nieuwe rotonde.
  • Verkeer vanuit Koningsspil (Avenhorn) wordt omgeleid via het West en de Dwingel.
  • Verkeer komende vanaf de nieuwe rotonde (De Goorn) heeft volledige doorgang.
  • Het fietspad blijft open voor beide richtingen.
 • Na 24 november gaat de aannemer verder met het planten van de haag langs het schoolplein.
 • En aansluitend gaat de aannemer verder met het aanplanten van bomen en beplanting in de directe omgeving.

Op de tekening ziet u de verkeersmaatregelen.

overzichtskaart verkeersmaatregelen buitenroede

Foto's van de bouwwerkzaamheden

Regelmatig worden hier foto's van de werkzaamheden geplaatst. De foto's zijn geordend op actualiteit. De bovenste foto's zijn de meest recente.

Foto's juli 2021

Overzichtsfoto werkzaamheden Schoolzone Buitenroede juli 2021
Foto 1; Overzicht werkzaamheden aan gebied Schoolzone

OVerzichtfoto Buitenroede Schoolzone juli 2021
Foto 2; Overzicht werkzaamheden aan gebied Schoolzone

Straatwerk Schoolzone Buitenroede juli 2021
Foto 3; Overzicht werkzaamheden aan gebied Schoolzone: straatwerk

Foto's mei 2021

foto1:project buitenroede drempels bij nieuwe fietsoversteek
Foto 1; Drempels bij nieuwe fietsoversteek

Foto 2: Rotonde in de maak
Foto 2; Rotonde in de maak

foto 3:asfalteren fietspad dwingel buitenroede
Foto 3; Asfalteren fietspad Dwingel

Foto 4: aanleg rotonde buitenroede
Foto 4; Aanleg rotonde

Foto 5:Nieuw parkeerterrein met gras
Foto 5; Nieuw parkeerterrein met gras

Foto 6:luchtfoto van aanleg rotonde buitenroede
Foto 6; Luchtfoto van rotonde in de maak

Foto 7: Rotonde in de maak
Foto 7; Rotonde in de maak

Foto 8: Elementen rotonde plaatsen
Foto 8; Elementen voor rotonde plaatsen

Foto 9: Ontgraving voor nieuwe duiker
Foto 9: Ontgraving voor nieuwe duiker

Eerdere foto's

Foto 1: Het nieuwe parkeerterrein krijgt vorm
Foto 1: Het nieuwe parkeerterrein krijgt vorm

Foto 2 Het nieuwe parkeerterrein krijgt vorm
Foto 2 Het nieuwe parkeerterrein krijgt vorm

Foto 3: De parkeerlus bij de ingang van Pater is al (enigszins) zichtbaar
Foto 3: De parkeerlus bij de ingang van Pater is al (enigszins) zichtbaar

Foto 4: Grondwerkzaamheden ten behoeve van het nieuwe parkeerterrein
Foto 4: Grondwerkzaamheden ten behoeve van het nieuwe parkeerterrein


Foto 5: Grondwerkzaamheden ten behoeve van het nieuwe parkeerterrein
Foto 5: Grondwerkzaamheden ten behoeve van het nieuwe parkeerterrein
Foto 6: Grondwerkzaamheden ten behoeve van het nieuwe parkeerterrein
Foto 6: Grondwerkzaamheden ten behoeve van het nieuwe parkeerterrein

Foto 7: Grondwerkzaamheden ten behoeve van het nieuwe parkeerterrein
Foto 7: Grondwerkzaamheden ten behoeve van het nieuwe parkeerterrein

Informatie en contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het project? Dan kunt u bij de volgende personen terecht:

Voor de uitvoering:

 • De toezichthouder namens de gemeente Koggenland is de heer J. Stam.
  Hij is bereikbaar via mail j.stam@koggenland.nl en telefoon 06 5234 0165
 • De aannemer van het werk is de firma Haarsma uit Tjerkwerd.
 • De uitvoerder namens de firma Haarsma is de heer J. Korver.
  Hij is bereikbaar via mail j.korver@haarsmagroep.nl en telefoon 06 22097825

Voor het ontwerp en overige zaken:

 • Dan kunt u contact opnemen met de heer T. van Lochem.
  Hij is bereikbaar via mail t.vanlochem@koggenland.nl en telefoon 0229 548442

Automatische e-mailupdates ontvangen?

Schrijf hier in om updates over het project en de voortgang per e-mail te ontvangen.

Inschrijven e-mailupdates

Logo Provincie Noord Holland

De herinrichting van de Buitenroede wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland.