Pagina opties

Herinrichting Buitenroede

Animatieafbeelding De Buitenroede in AvenhornWelkom op de projectpagina van het project Herinrichting Buitenroede. Hier vindt u informatie over het project, de werkzaamheden en de gevolgen voor de leefomgeving.

Achtergrond en aanleiding

Het nieuwe Kindcentrum Avenhorn aan de Buitenroede in Avenhorn opent in de zomer van 2021. Als gevolg daarvan veranderen de verkeersstromen. Veel meer kinderen gaan naar, langs en over de Buitenroede fietsen. Om dit in goede banen te leiden wordt de Buitenroede opnieuw ingericht.

Inrichtingstekening

Hier vindt u de definitieve inrichtingstekening. De tekening toont de Buitenroede zoals deze er na de werkzaamheden uit zal zien. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Verkleinde weergave overzichtstekening herinrichting Buitenroede
Overzichtstekening herinrichting Buitenroede

Download de overzichtstekening

Planning en fasering

 • De globale uitvoeringsperiode is februari ’21 – medio juli ‘21
 • Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.
 • Geplande wegafsluitingen en verkeersomleidingen worden, zodra bekend, gepubliceerd op deze pagina.
  U vindt deze pagina altijd terug via koggenland.nl/buitenroede.
Update 17 mei 2021

Open voor autoverkeer: Buitenroede tussen Rietsikkel en Dwingel

 • De rotonde bij de Dwingel en de fietsoversteek nabij de Rietsikkel zijn bijna klaar. Dit betekent dat een deel van de wegafzettingen op de Buitenroede opgeheven worden.
 • Vanaf donderdag 20 mei 2021 is de rijweg Buitenroede tussen de Rietsikkel en de Dwingel weer open voor autoverkeer.
 • Komende vanaf rotonde Braken is Winkelcentrum Vijverhof weer via de “normale” route aan te rijden.
 • Voor fietsers is het nog niet mogelijk om het fietspad langs de Buitenroede volledig te berijden. Zij worden nog steeds omgeleid via de route Rietvoornlaan -  Dorsvlegel – Rietsikkel en vice versa.

Afsluiting Buitenroede ter plaatse van de 'Schoolzone'

 • De volgende fase betreft de inrichting van de “Schoolzone”: dit betreft het gedeelte Buitenroede vanaf de nieuwe rotonde (Dwingel) tot en met de Rietvoornlaan en de afslag richting de brandweerkazerne.
 • De Buitenroede tussen Dwingel en Rietvoornlaan blijft afgesloten.
 • Van week 23 t/m 25 (7 t/m 27 juni) wordt ook kruispunt Rietvoornlaan – Buitenroede afgesloten. In deze periode worden een rijplatenbaan (auto’s) en schotten (fietsers) aangebracht naast het kruispunt, zodat de Rietvoornlaan tóch bereikbaar blijft vanaf de Buitenroede (en omgekeerd). 
 • In week 26 en 27 (28 juni t/m 9 juli) wordt kruispunt Rietvoornlaan én het kruispunt nabij de brandweerkazerne volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. De Rietvoornlaan is dan niet meer bereikbaar vanaf de Buitenroede (en omgekeerd) voor doorgaand verkeer. Voor fietsers is het in die periode wél mogelijk om de Rietvoornlaan in en uit te rijden van/naar Buitenroede.
 • De verwachting is dat vanaf week 28 (maandag 12 juli) de gehele Buitenroede en Rietvoornlaan weer toegankelijk is voor alle verkeer.

De onderstaande afbeelding geeft de afsluiting van de Buitenroede ter plekke van de 'Schoolzone' aan.

Deze afbeelding geeft de afsluiting van de Buitenroede t.p.v. de 'Schoolzone' aan.

Foto's van de bouwwerkzaamheden

Regelmatig worden hier foto's van de werkzaamheden geplaatst. De foto's zijn geordend op actualiteit. De bovenste foto's zijn de meest recente.

Foto's mei 2021

foto1:project buitenroede drempels bij nieuwe fietsoversteek
Foto 1; Drempels bij nieuwe fietsoversteek

Foto 2: Rotonde in de maak
Foto 2; Rotonde in de maak

foto 3:asfalteren fietspad dwingel buitenroede
Foto 3; Asfalteren fietspad Dwingel

Foto 4: aanleg rotonde buitenroede
Foto 4; Aanleg rotonde

Foto 5:Nieuw parkeerterrein met gras
Foto 5; Nieuw parkeerterrein met gras

Foto 6:luchtfoto van aanleg rotonde buitenroede
Foto 6; Luchtfoto van rotonde in de maak

Foto 7: Rotonde in de maak
Foto 7; Rotonde in de maak

Foto 8: Elementen rotonde plaatsen
Foto 8; Elementen voor rotonde plaatsen

Foto 9: Ontgraving voor nieuwe duiker
Foto 9: Ontgraving voor nieuwe duiker

Eerdere foto's

Foto 1: Het nieuwe parkeerterrein krijgt vorm
Foto 1: Het nieuwe parkeerterrein krijgt vorm

Foto 2 Het nieuwe parkeerterrein krijgt vorm
Foto 2 Het nieuwe parkeerterrein krijgt vorm

Foto 3: De parkeerlus bij de ingang van Pater is al (enigszins) zichtbaar
Foto 3: De parkeerlus bij de ingang van Pater is al (enigszins) zichtbaar

Foto 4: Grondwerkzaamheden ten behoeve van het nieuwe parkeerterrein
Foto 4: Grondwerkzaamheden ten behoeve van het nieuwe parkeerterrein


Foto 5: Grondwerkzaamheden ten behoeve van het nieuwe parkeerterrein
Foto 5: Grondwerkzaamheden ten behoeve van het nieuwe parkeerterrein
Foto 6: Grondwerkzaamheden ten behoeve van het nieuwe parkeerterrein
Foto 6: Grondwerkzaamheden ten behoeve van het nieuwe parkeerterrein

Foto 7: Grondwerkzaamheden ten behoeve van het nieuwe parkeerterrein
Foto 7: Grondwerkzaamheden ten behoeve van het nieuwe parkeerterrein

Informatie en contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het project? Dan kunt u bij de volgende personen terecht:

Voor de uitvoering:

 • De toezichthouder namens de gemeente Koggenland is de heer J. Stam.
  Hij is bereikbaar via mail j.stam@koggenland.nl en telefoon 06 5234 0165
 • De aannemer van het werk is de firma Haarsma uit Tjerkwerd.
 • De uitvoerder namens de firma Haarsma is de heer J. Korver.
  Hij is bereikbaar via mail j.korver@haarsmagroep.nl en telefoon 06 22097825

Voor het ontwerp en overige zaken:

 • Dan kunt u contact opnemen met de heer T. van Lochem.
  Hij is bereikbaar via mail t.vanlochem@koggenland.nl en telefoon 0229 548442

Automatische e-mailupdates ontvangen?

Schrijf hier in om updates over het project en de voortgang per e-mail te ontvangen.

Inschrijven e-mailupdates

Logo Provincie Noord Holland

De herinrichting van de Buitenroede wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland.