Pagina opties

Geografische kaarten

Welkom op het geo-pagina van de gemeente Koggenland. U vindt op deze pagina een overzicht van alle beschikbare digitale kaarten die de gemeente zelf beheert. Op de volgende pagina vind u geo-informatie van derden over gemeente Koggenland. Data van derden

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het cluster geo-informatie van gemeente Koggenland via geo@koggenland.nl.

Adressen en gebouwen

Deze kaart laat alle informatie van gebouwen en hun adressen zien die de gemeente registreert in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

link naar bag kaart

Archeologie

Deze kaart geeft aan wanneer het archeologisch beleid bij graafwerkzaamheden in Koggenland van toepassing is.

link naar archeologische kaart

Gemeentekaart

Deze kaart geeft informatie over interessante locaties binnen de gemeente.

link naar gemeente kaart

Strooiroutes

Deze kaart bevat de strooiroutes van gemeente Koggenland.

link naar Strooiroute kaart

Welstand en Beeldkwaliteit

Via deze kaart is informatie in te winnen over de welstand- en beeldkwaliteitsplannen.

link naar welstand kaart

AED's

Bekijk de locaties van de AED's in de gemeente.

link naar welstand kaart

Geluid- en Luchtmetingen

Deze kaarten tonen de contouren van geluidshinder en luchtkwaliteit die veroorzaakt worden door het wegverkeer. Deze metingen zijn in 2015 uitgevoerd.

link naar geluid kaart

Stembureau's

Bekijk de locaties van de stembureau's in de gemeente.

link naar stembureau kaart

Wijken en buurten

Wijk- en buurtinformatie van gemeente Koggenland. De indeling in wijken en buurten is op 1 januari 2019  vastgesteld.

link naar wijk en buurt kaart