Pagina opties

Geografische kaarten

Geo-informatie

Welkom op het geo-pagina van de gemeente Koggenland. U vindt op deze pagina een overzicht van alle beschikbare digitale kaarten die de gemeente zelf beheert. Meer geo-informatie over gemeente Koggenland van andere partijen vind u op de volgende pagina  Data van derden

Nationaal Geo Register

Alle kaarten en luchtfoto's die te zien zijn op deze pagina zijn ook aangemeld bij het Nationaal georegister. Dit is de vindplaats van Geo informatie van heel Nederland. NGR

Open data

De gemeente stelt de kaarten en luchtfoto's als 'open data' beschikbaar omdat dit goed aansluit op haar denkwijze over een transparante, betrouwbare en goed controleerbare overheid. De gemeente wil graag dat alle openbare informatie voor iedereen laagdrempelig en snel toegankelijk is en open data kan helpen dit proces te verbeteren.

Wat is open data?

Er is veel interessante informatie beschikbaar binnen de overheid. Overheidsorganisaties gebruiken ze om hun dagelijkse taken uit te voeren, maar het is data die ook erg nuttig kan zijn voor burgers. Door die informatie vrij beschikbaar te stellen als ‘open data’, kunnen burgers of bedrijven daarmee nieuwe informatiediensten ontwikkelen, bijvoorbeeld voor apps op de smartphone of tablet.

Kenmerken van open data zijn:

  • De data is openbaar;
  • Er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden op;
  • De data zijn bekostigd uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak;
  • De data voldoen bij voorkeur aan ‘open standaarden’ (geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of door ICT-aanbieders);
  • Open Data is bij voorkeur computer-leesbaar, zodat zoekmachines informatie in documenten kunnen vinden.

(Bron: www.data.overheid.nl.)

Data van deze pagina gebruiken

Alle data die te zien is op deze pagina is vrij te gebruiken en valt onder de licentie Publiek domein (CC0).
Voor vragen kunt u contact opnemen met het cluster geo-informatie van gemeente Koggenland via geo@koggenland.nl.

Adressen en gebouwen

Deze kaart laat alle informatie van gebouwen en hun adressen zien die de gemeente registreert in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

link naar bag kaart

Archeologie

Deze kaart geeft aan wanneer het archeologisch beleid bij graafwerkzaamheden in Koggenland van toepassing is.

link naar archeologische kaart

Gemeentekaart

Deze kaart geeft informatie over interessante locaties binnen de gemeente.

link naar gemeente kaart

Strooiroutes

Deze kaart bevat de strooiroutes van gemeente Koggenland.

link naar Strooiroute kaart

Welstand en Beeldkwaliteit

Via deze kaart is informatie in te winnen over de welstand- en beeldkwaliteitsplannen.

link naar welstand kaart

Luchtfoto 2019

Luchtfoto 2017

Luchtfoto 2015

Luchtfoto 2013

Luchtfoto 2011

Luchtfoto 2009

AED's

Bekijk de locaties van de AED's in de gemeente.

link naar welstand kaart

Geluid- en Luchtmetingen

Deze kaarten tonen de contouren van geluidshinder en luchtkwaliteit die veroorzaakt worden door het wegverkeer. Deze metingen zijn in 2015 uitgevoerd.

link naar geluid kaart

Stembureau's

Bekijk de locaties van de stembureau's in de gemeente.

link naar stembureau kaart

Wijken en buurten

Wijk- en buurtinformatie van gemeente Koggenland. De indeling in wijken en buurten is op 1 januari 2019  vastgesteld.

link naar wijk en buurt kaart

Luchtfoto 2020

Luchtfoto 2018

Luchtfoto 2016

Luchtfoto 2014

Luchtfoto 2012

Luchtfoto 2010

Luchtfoto 2006