Pagina opties

Geef hier uw mening over het inrichtingsplan

U kunt hier de reacties bekijken die gegeven zijn. 

Reacties (38)

Door anoniem, 18-06-2021 om 15:14
Ten eerste vind ik het een goed en mooi plan, mede omdat hopelijk de hardrijders (tot wel 80km/uur) geremd worden. Ik verzoek hiermee de drempels met een voldoende stootvoorziening uit te voeren.
Ik ben ook blij met het stukje groen in het wandelpad voor de nummers 44 t/m 50 en hoop dat daarmee het "wild" parkeren over het trottoir wordt tegen gegaan.
Ik denk echter dat er af en toe extra controle moet zijn zowel vanwege de snelheid als vanwege parkeren op oneigenlijke wijze.
Is het mogelijk om een zebrapad aan te leggen vanaf het bushokje op de hoek van de Ammerdorfferstraat naar de overkant richting reigerlaan? Deze wordt nl nogal veel gebruikt als oversteekplaats.
Met vriendelijke groet
Door Anoniem, 18-06-2021 om 16:20
Ziet er goed uit,ben alleen een beetje bang voor met name de oudere huizen dat de klinkers veel trillingen gaan geven.Als het wat langer ligt grotere kans op kuilen. Deze weg wordt intensief gebruikt door onze agrarische vrienden en hun steeds groter en zwaarder wordende apparaten.
Dat er wat gedaan moet worden aan deze racebaan is een duidelijk verhaal.
Door Anoniem, 19-06-2021 om 15:21
Het zou voor door oudere bewoners rondom het verzorgingshuis erg fijn zijn als er een zebrapad zou komen. Dit zou de oversteek erg vergemakkelijken.
Door Anoniem, 20-06-2021 om 13:04
Ben geen voorstander van klinkers i.p.v. asfalt.
Ik zie veel kleine flardjes groen. Ik hoop dat het onderhoud beter wordt. Er is erg veel onkruid, vooral bij de nieuwe appartementen. Grasmaaien
wordt erg slordig gedaan.
Door P.M.Draeck, 21-06-2021 om 11:02
L.S.

Erg prettig dat wij op de hoogte gebracht worden van de plannen en daar inspraak op mogen hebben.
De volgende opmerkingen en suggesties;

1- Klinkers geven meer geluidsoverlast dan asfalt. Om toch het veel aangenamer beeld van klinkers te verkrijgen zou ik sterk voorstander zijn van "streetprint" waarbij het asfalt er uit ziet als een klinkerweg ( zie voor voorbeelden: streetprint.nl ) Als toch besloten wordt voor klinkers dan graag een rode kleur.
2- Een verhoogd kruispunt met een drempel van slechts 8cm zoals op de foto te zien is, is slechts een optisch remmende factor. Mensen die de weg dagelijks gebruiken weten dat al snel en zullen er niet door geremd worden.
3- Een niet genoemde snelheid beperkende maatregel is het creëren (door belijning of andere kleur) van fietspaden aan de rechter en linker zijde van de rijweg, waardoor de weg optisch smaller wordt.
4- Uit/inritten waar auto's en vrachtauto's gebruik van kunnen maken zijn gebaad bij extra dikke betontegels om zo breuk en verzakkingen te voorkomen.
Door P.M.Draeck, 21-06-2021 om 14:19
Vond deze afbeelding op: http://www.streetprint.woow.io/
en dan met name zoals uitgevoerd in Dongen.
Door Kees, 22-06-2021 om 11:39
Ik krijg de indruk dat Koggenland schatrijk is in plaats dat het 2 miljoen te kort heeft.
Is het daar zo gevaarlijk! krijg niet de indruk. Maar straatklinkers in plaats van asfalt liever niet buiten de kosten om slecht voor de fietsers en fiets dat gebonk op die rotstenen en glad in de winter.
Door Inge Dolfing, 22-06-2021 om 14:48
Geachte bewoners,

Bedankt voor uw reacties.

Verblijfsgebied
Wegen waar wonen, werken, onderwijs of recreëren de belangrijkste functie is, zijn getypeerd als erftoegangsweg. Hier geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur. De kruispunten worden gelijkwaardig ingericht. Met de huidige inrichting van de Noorddijkerweg is de snelheid te hoog. De V85 waarde is 47 km/uur, dat betekent dat 15% van de bestuurders harder rijdt dan 47 km/uur.
De nieuwe inrichting van de Noordijkerweg is zo ontworpen dat het wordt ingericht als een verblijfsgebied / erftoegangsweg. Om de snelheid te verlagen zijn er remmende maatregelen toegepast en het asfalt wordt vervangen door gebakken straatstenen. De kleur van de stenen is nog niet bepaald, de kleur rood is wel een veel gebruikte kleur bij dit soort inrichting. Als bestuurders zich aan de snelheid van 30 km/uur houden, is de geluidstoename ten opzichte van asfalt nihil.

Verharding
De absolute voorkeur van de gemeente gaat uit naar gebakken straatstenen maar als de meerderheid van de bewoners van de Noorddijkerweg hierop tegen is gaan we serieus overwegen om een andere keuze te maken. Dit kan in de vorm van streetprint of asfalt zijn.

Zebrapad
Een zebrapad kan worden aangebracht op plekken waar door veel voetgangers wordt overgestoken. Het zebrapad moet daarbij niet zozeer worden beschouwd als een maatregel die de verkeerveiligheid verbetert, maar als hulp voor voetgangers bij het oversteken op drukke plekken.
In een verblijfsgebied waar de intensiteit van de motorvoertuigen (mvt) onder de 4.000 mvt per etmaal is, worden geen zebrapaden aangelegd. Op de Noorddijkerweg rijden minder dan 4.000 mvt per etmaal, hier wordt om deze reden geen zebrapad aangelegd.

Fietsstroken
Volgens de landelijke richtlijnen horen fietspaden, door middel van belijning, niet bij een verblijfsgebied. In een verblijfsgebied mengen verschillende verkeerssoorten met elkaar. De gemeente wil de weg zoveel mogelijk inrichten naar de landelijke richtlijnen en hier passen geen fietsstroken bij.

Plateau
De hoogte van de plateaus wordt 8 cm met voldoende stootvoorziening. Een 8 cm hoog plateau remt iets minder dan een 12 cm hoog plateau, maar is zeker geen optische verkeersremmer. Voor deze variant is gekozen in overleg met Connexxion en geeft minder overlast voor omwonende.

Groenonderhoud
Bij het groenonderhoud op de Bavolocatie zijn wat opstart problemen geweest tussen de aannemer die het heeft aangelegd en de aannemer die het onderhoud daarna heeft overgenomen. Dat is nu goed ingeregeld en zal voor deze nieuwe situatie beter worden ingeregeld om herhaling te voorkomen. Het gras bij de appartementen is lastig te maaien door de vele obstakels die erin staan: bomen, parkeerbordjes en lantaarns. Het zijn smalle stroken ook dit is nu ingeregeld en zal beter moeten worden. De stukken gras in het nieuwe plan sluiten aan op bestaand gazon, dus daar verwachten we deze problemen niet te hebben.

Uitritten
De uitritten worden voorzien van dikkere betontegels.
Door Kees, 22-06-2021 om 18:41
Krijg niet de indruk dat u de reacties serieus neemt, u schrijft over voorkeur van de gemeente wie is de gemeente? ik dacht de bewoners.
Wat is de werkelijke reden dat alles op de schop gaat? de riolering net zoals in de Gabrielstraat tot 2 tot 3 keer toe?.
Door Peter Draeck, 22-06-2021 om 19:19
Beste Inge Dolfing,

Hartelijk dank voor de toelichting.
"Als bestuurders zich aan de snelheid van 30 km/uur houden, is de geluidstoename ten opzichte van asfalt nihil". Waar het hier om draait is het woordje "als". Het is m.i. een utopie om te geloven dat dit gaat gebeuren. Mogelijk dat de gemiddelde snelheid iets omlaag gaat, maar dat iedereen 30 km/uur gaat rijden zal niet gebeuren. Uit de reacties tot nu toe blijkt een meerderheid een vorm van asfalt te prefereren. Op welke wijze gaat bepaald worden of de meerderheid van de bewoners voor asfalt ( streetprint) of klinkers is?

met vriendelijke groeten,
Peter
Door Een bewoner, 23-06-2021 om 11:23
Beste Inge,

Ten eerste een goed initiatief dat bewoner feedback kunnen geven op de plannen!

Ik maak me net als andere bewoners me wel zorgen over de geluidstoename. Het is namelijk een weg waar veel verkeer rijdt, dus heeft dit een geluidstoename een behoorlijke impact. U zegt: "Als bestuurders zich aan de snelheid van 30 km/uur houden, is de geluidstoename ten opzichte van asfalt nihil". U spreekt zichzelf hier dan ook wel een beetje tegen, want eerder schrijft u: “De V85 waarde is 47 km/uur, dat betekent dat 15% van de bestuurders harder rijdt dan 47 km/uur.”. Dit zal ook in de nieuwe situatie zo zijn, dat mensen te hard blijven rijden.

Mijn inziens zorgen gebakken straatstenen er niet voor dat mensen minder hard zullen rijden, dus lijkt mij dat rood asfalt ook prima oplossing is (zodat er zeker geen geluidstoename is). Een andere optie plaats van normale gebakken straatstenen is gebruik maken va “stille straatstenen” (https://www.struykverwoinfra.nl/B-1/stille-straatstenen-hebben-de-toekomst).

Blijft u bij het plan om gebakken straatstenen te gebruiken, dan stel ik voor om een geluidsmeting te laten doen, voor en na de verandering. Mocht in dat geval de geluidstoename minder dan 2dB zijn, dan kan de gemeente dit aantonen in dien er toch klachten komen over de geluidstoename. Het omgekeerde is natuurlijk ook van toepassing: is de geluidstoename meer dan 2dB, dan is het duidelijke dat de gebakken straatstenen niet voldoen en zal dit aangepast moeten worden.

Is er door de gemeente onderzoek gedaan of de aanwonenden last zullen hebben qua toename van verkeersgeluid, de door wijzigingen die in het plan staan?

Met vriendelijke groet,

Een bewoner.
Door J Th Grooteman, 23-06-2021 om 15:57
Waarom loopt de verhoging bij de elfoktoberstaat niet door tot voorbij de landbouw dit zijn twee gelijke wegen nu komt de een op de verhoging uit de ander niet???
Door Een bewoner, 24-06-2021 om 14:18
Beste Inge,

Ik sluit mijn helemaal aan bij het verhaal van de bewoner die zijn of haar verhaal heeft geplaatst op 23-6. Daarbij wil ik er wel aan toevoegen dat klinkers zeker gaan verzakken zoals gebeurd bij de straten om ons heen. de trekkers en vrachtwagens die tegenwoordig hier over de noorddijkerweg gaan zijn niet meer die, van 20 jaar terug. Alles is groter en zwaarder en rijdt ook zeker geen 30. de laatste tijd zijn de trillingen in huis flink toegenomen. Er staan aan de noorddijk een hoop hele oude huizen en maak mijn ook flink zorgen wat dat gaat doen in de toekomst. Zijn er geen opties om ervoor te zorgen dat het (vooral) vracht verkeer anders gaat rijden, bijvoorbeeld via de dijk, vraag mij echt af waarom al die vrachtwagens hier langs moeten, het is misschien korter, maar geeft veel overlast. En dan de snelheid het valt mij nog mee 15%, ik zou zeggen kom eens dagje hier zitten, ze rijden veel te hard, dus die 30 dat gaat hem echt niet worden.
Misschien een nieuwe weg van de walingsdijk naar de Leet, zal denk ik een hoop sluip verkeer schelen.

Geen voorstander voor klinkers
Anders geluidsmeting.

Blijft de weg op de dezelfde hoogte?
Heb ooit vernomen dat jullie hem wilde verhogen, letop vele huizen staan nu al lager dan de huidige weg..gaat ook zeker voor problemen zorgen.

een Bewoner.
Door Inge Dolfing, 24-06-2021 om 17:49
Geachte bewoners,

Bedankt voor uw reacties.

Groot onderhoud Noorddijkerweg
In dit geval is de gemeente de wegbeheerder. De Noorddijkerweg is aan groot onderhoud toe dit is geconstateerd tijdens de weginspectie tevens, omdat er veel bouwwerkzaamheden hebben plaats gevonden. Er zijn ook veel reparatievakken gemaakt in het asfalt die overlast gaven bij de bewoners en is het asfalt aan het einde van zijn levensduur. Bij vervanging van het asfalt wordt er gekeken naar herinrichting en dat gaf op de Noordijkerweg reden tot meerdere aanpassingen om deze weer toekomst proof te maken.

Eventuele wijzigingen in het plan
Aan de hand van de reacties op dit forum, en via andere kanalen waar reacties op het voorstel binnenkomen wordt bepaald welke wijzigingen er plaats vinden in het voorstel. De meerderheid is doorslaggevend tenzij dit vanuit de verkeersveiligheid geen optie is.

Snelheid en geluid
Door het toepassen van gebakken straatstenen en/of snelheid remmende maatregelen is de verwachting dat de snelheid omlaag gaat. Er is geen geluidmeting gedaan. De verharding waar voor gekozen wordt zal er voor de komende 30 jaar waarschijnlijk blijven liggen. Graag horen wij ook van bewoners die nog geen reactie hebben gegeven hoe zij hierover denken.

Boom bij versmalling
Er is een verzoek gekomen om de boom in het groenvak voor nummer 24 te laten vervallen. Er staat een grote conifeer in de buurt van dit groenvak zo dicht bij elkaar waarschijnlijk geen goede keuze.

Uitrit Noordijkerweg 7
De uitrit bij Noorddijkerweg 7 is door het plaatsen van de versmalling misschien niet meer goed in en uit te rijden. Hier wordt een aanpassing op gedaan.

De landbouw en Elfoktorberstraat
De inrichting van de Landbouw gaat niet wijzigen, deze komt uit op het parkeerterrein van het appartementencomplex, en blijft een uitrit constructie. De Elf oktoberstraat, is een straat en wordt niet gezien als parkeerterrein, deze wijzigt in een gelijkwaardig kruispunt en wordt uitgevoerd met een plateau en zal het verkeer afremmen.

Met vriendelijke groet,
Namens de gemeente Koggenland
Inge Dolfing
Door Inge Dolfing, 25-06-2021 om 11:15
Geachte bewoners,

Geef uw mening op dit forum en laat weten welke wegverharding uw voorkeur heeft.

Met vriendelijke groet,
Namens de gemeente Koggenland
Inge Dolfing
Door Bewoner, 25-06-2021 om 18:05
Hallo ik ben ook geen voorstander voor straatstenen, in de winter zijn deze heel snel glad. Meer geluid en het duurt langer om ze te leggen. Jammer dat er geen zebrapad kan bij de kerkeweilaan. Veel over stekende kinderen hier een waarschuwing of bord zou wenselijk zijn. En bij de appartementen ;de bank ; nr 32 zijn 6 uitritten i.p.v. 8 getekend?
Door Mark, 26-06-2021 om 11:19
Goedemorgen,

Ik vind het goed dat de bewoners mogen meedenken.
Klinkers zijn wel mooier dan asfalt alleen ben ik het met de meeste eens dat er geen geluid/trilling overlast moet komen.

Weten jullie al wanneer het precies gaat worden uitgevoerd en hoe lang het gaat duren? Kunnen wij wel altijd met de auto bij onze woning komen?

Gr. Mark
Door Anoniem, 26-06-2021 om 15:42
Plateauhoogte in overleg met conexxion???
Sinds wanneer rijden er weer bussen?
Klinkers verzakken absoluut, gaat veel overlast geven. Fiets maar even over dat hele kleine stukje klinkers in Berkhout bij de kerk.
Door Frank, 26-06-2021 om 20:15
Geachte gemeente,
Helaas heb ik als bewoner van De Landbouw geen enkele brief of info ontvangen. Ik moet dit vernemen via buren, terwijl dit al enige tijd bekend is.
Ik hoop dat u mij als bewoner wel serieus gaat nemen en mij alsnog gaat informeren, want dit is toch wel een behoorlijke blunder en zeer slordig voorbereid!

Dus ik vraag u vriendelijk en dringend om mij ook eerst te informeren. Omdat dan ook mijn reactietijd niet reëel is, wil ik verzoeken om ook de termijn van reageren te verlengen.
Door Anoniem, 28-06-2021 om 09:59
De herinrichting noorddijk ziet er goed uit.
Waar wij ons zorgen over maken is de wegversmalling waardoor er voor het huis veel stilstaand verkeer staat en/of dat er extra gas gegeven wordt om er snel door heen te gaan.
Groen is op mooie plaatsen gezet maar de grote bomen worden door de gemeente slecht onderhouden waardoor met harde wind de takken overal rondvliegen ook de hoeveelheid bladeren die de bomen loslaten maken het wegdek glad vooral als er klinkers liggen.deze bomen staan er 40 jaar, de eerste boom staat zo scheef dat er naar gekeken moet worden, ook dit na herhaaldelijk verzoek aan de gemeente.
Dus bij herinrichting neem de grote bomen mee !!!
Door Anoniem, 28-06-2021 om 12:03
Als je met de hond over het schelpenpad vanaf de hervormde kerk richting schelpenpad bij basketbalveldje wil lopen, gaat dat eigenlijk niet. Zou het mogelijk zijn om dat door te laten lopen?

En dan zou het helemaal super zijn als het gebied achter het basketbalveldje omheind wordt met een hek zodat dat een losloopgebied voor honden wordt. Een prullenbak is er al.
Onze honden kunnen nergens in Ursem los met elkaar spelen. En dat zouden ze zo leuk vinden!
Door Anoniem, 28-06-2021 om 15:49
- net als vele, zie ik klinkers ook niet zitten. Het gaat verzakkingen geeft meer geluid dan asfalt. Het zal daardoor uiteindelijk meer frustratie en meer geld kosten.

- het groen onderhoud wordt nu in heel Koggenland al slecht bijgehouden. Zal dit in de toekomst verbeteren? Er mag wel wat meer/iets anders gedaan worden tegen al het onkruid.

- het asfalt tussen de benzinepomp en de rotonde vertoont scheuren. Precies op de plek waar het rode fietspad aansluit op het grijze wegdek. En dat is precies de plek waar je rijdt als je naast een klein kind fietst. Als je dan toch aan de weg gaat werken, kunnen jullie dit gedeelte dan ook gelijk opknappen?

-kan de gemeente optreden tegen het wildparkeren op de stoep?
Door xxxxxx, 28-06-2021 om 17:23
Op zich een mooi plan, maar de praktijk is vaak wat weerbarstiger. In het verleden zijn er op de dorpstraat in Obdam gele klinkers neergelegd. I.v.m. geluid en trillingen was dit binnen 6 maanden weer als geel asfalt gewijzigd, ( desinvestering ). Gezien de oude huizen en dito fundaties is het niet aan te raden om met klinkers/asfalt/print klinkers te gaan werken. Daar zijn genoeg praktijk voorbeelden van wat de gevolgen zijn. V.w.b.t. de hoogte van de drempels, des te hoger des te meer trillingen. Als het vrachtverkeer/agrarisch verkeer niet wordt geweerd zal dit grote problemen geven vwbt trillingen. We praten in dit geval over 10-15 tons aanhangers, vrachtwagens/melkwagens en overig zwaar verkeer.
Bij deze combinatie met drempels, hoe laag ook, zal dit veel schades geven. Deze combinatie is geen optie.

Graag vooraf trillings en geluidmetingen doen ( nulmeting ) en nadien idem. Meten is weten, om te voorkomen dat er meningen ontstaan over "het valt wel mee" of "het is niet erger geworden" Dat wordt dan subjectief en heeft geen nut.
Glad asfalt geeft nu eenmaal minder trillingen/geluid dan klinkers, ook bij lage snelheden.
Verders, ik ga ervan uit dat de volgende normen van toepassing zijn NBN EN ISO 11819-2-2017.NBN EN 1793-5 en NBN EN 1793-6. Hiertoe zul je dus vooraf
( nulmeting ) en nadien moeten meten, zoals boven genoemd. Wordt de norm niet gehaald, aanpassen van de materialen. ( desinvesteringen )

Graag tevens onderzoeken of het riool onder de weg/trottoirs nog functioneerd/kwalitatief op orde is en voldoende capaciteit heeft, voor nu en in de toekomst.

Graag vooraf aangeven hoe om te gaan met schades aan huizen als er gekozen wort voor klinkers/asfalt print. Vooraf nulmetingen aan de huizen die het betreft? Opname gevels op huidige schades en rapporteren/fotograferen en verspreiden rapporten onder de bewoners. Het betreft dan vn de oude fundaties/huizen met oa fundaties op staal/kleefpalen. Kortweg, de huizen voor de jaren 70.
Door Bewoner, 28-06-2021 om 19:54
Ook ik ben bang dat klinkers meer geluidsoverlast gaan geven dan (gekleurd) asfalt. Verder wordt gaat er veel zwaar verkeer over de Noorddijkerweg, zowel vrachtauto's als landbouwverkeer, wat spoorvorming en verzakkingen tot gevolg zal hebben.

De wegversmalling bij de komgrens zal eerder mensen doen versnellen (nog net ff eerder dan je tegenligger zijn), dan afremmen. En wanneer er geen tegenligger is, wordt er dus niet afgeremd en wordt de kruising met de Leet met hogere snelheid genaderd. Dit zal m.i. de verkeersveiligheid niet ten goede komen. Ik heb een voorkeur voor het behoud van de 2 verhoogde druppels die nu in de weg liggen, die werken ook zonder tegenligger.

Ik vind het verder een nobel streven om 1 van de ontsluitingswegen van Ursem tot verblijfsgebied te verklaren. Ik heb er echter mijn twijfels over of dit realistisch is
Door Anoniem, 28-06-2021 om 20:05
Graag zebrapaden aanleggen.
Door J Th Grooteman, 29-06-2021 om 08:00
Even iets recht zetten de elf oktober straat is nu ingericht als uitrit dus word veranderd
de landbouw is nu ingericht als zijweg dus dit verandert ook waarom niet alle twee het zelfde dit is voor het verkeer ook overzichtelijker
Door Inge Dolfing, 29-06-2021 om 10:59
Geachte bewoners,

Hoogte van de weg
De weg wordt niet verhoogd. Alleen bij de kruispunten wordt de weg door middel van een plateau verhoogd, behalve het kruispunt met de Ruijtersstraat. Op deze locatie is dat niet mogelijk in verband met de inritten van De Rustenburcht.

6 uitritten ipv 8
Er wordt een vraag gesteld over het aantal uitritten bij de bank, nummer 32.

En bij de appartementen ;de bank ; nr 32 zijn 6 uitritten i.p.v. 8 getekend?

Wordt hiermee de parkeerplaats voor nummer 32 mee bedoeld? Hier wordt geen verandering aangebracht. Een deel wordt inrit en de rest ligt op gelijke hoogte van de weg, bij het plateau. Of wordt er iets anders bedoeld, dan hoor ik het graag.

Uitvoering
Wij hebben nog geen data wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd en hoe lang het gaat duren. Dat hangt mede af van de keuzes die gemaakt worden aan de hand van dit forum. Voordat de uitvoering begint, wordt een planning en bijbehorende fasering gecommuniceerd met betrokkenen. Er zullen momenten zijn dat woningen niet per auto bereikbaar zijn. Tijdelijke parkeervoorzieningen worden dan toegepast zodat men tóch nabij de woning kan parkeren.

Connexxion
De plateau hoogte is in overleg gegaan met Connexxion omdat er een buurtbus (409) rijdt. Vanwege corona heeft de bus een tijd niet gereden. Maar rijdt weer vanaf 22 maart 2021 zoals voor de coronatijd.

Asfalt tussen bezinepomp en rotonde
De weg is op deze locatie van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zij zijn hier wegbeheerder en wij gaan dit verzoek bij hun neerleggen.

Parkeren op het trottoir
De buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) kan optreden tegen parkeren op het trottoir. Het verzoek wordt bij de boa’s neergelegd.

Versmalling komgrens
De twee druppels die er momenteel liggen, worden door fietsers en motoren als minder veilig ervaren. Er moet gekozen worden voor een ander oplossing. Er kan wel een versmalling met drempel of plateau worden aangelegd. Dit voorstel zal eerst langs de politie moeten in verband met aanrijtijden van de hulpdiensten.

De landbouw en Elf Oktorberstraat
Beiden zijn op dit moment als uitritconstructie ingericht. Bij De Landbouw is dit te zien aan de gele bestrating, hier wordt een uitrit constructie teruggelegd. Omdat deze op een parkeerterrein van het appartementencomplex uitkomt. De Elf Oktoberstraat wordt als een straat gezien en wordt niet gezien als parkeerterrein, deze wijzigt daarom in een gelijkwaardig kruispunt. Deze wordt uitgevoerd met een plateau en zal het verkeer afremmen.

Met vriendelijke groet,
Namens de gemeente Koggenland
Inge Dolfing
Door Door Annemarie 29-6-21 13.47 uur, 29-06-2021 om 13:47
Door de voorgestelde wegversmalling zal het met name voor de nrs 22, 24 (waar de versmalling ingetekend is) en nr 26 de overlast zeer groot zijn.
Dit door afremmend en optrekkend van het steeds zwaarder wordend verkeer. Denk aan tractoren met aanhangers (vaak 15 tot 30 ton), zware landbouwvoertuigen en vrachtwagens met opleggers. Dit vanaf vaak s'morgens 05.00 tot vaak wel 23.30 uur. Het geluidsoverlast en de trillingen die nu al dagelijks ervaren worden zullen door het optrekken en afremmen alleen maar toenemen. Men zal dan toch nog net voor de ander proberen de versmalling te passeren, de praktijk wijst uit dat vaak niet lukt en men dan in de remmen moet. De landbouwvoertuigen zijn vaak van die grote dat ik de chauffeurs als ik zit te werken op de eerste etage recht in hun ogen kan aankijken. U begrijpt dat als dat afremmen en optrekken voor je deur plaats vind er van enige rust totaal geen sprake meer is.
Door Een reactie namens de bewoners van de Noorddijkerweg 7, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28a, 2b en 30., 29-06-2021 om 14:17
Een reactie namens de bewoners van de Noorddijkerweg
7, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28a, 2b en 30.
Groenvoorziening: positief.... liever geen gras, want dat worden poepplekken voor de honden. Hogere begroeiing, door minder zicht remmen mensen af.

* Betonstraatstenen: wijzen we af.
Er komt zoveel agrarisch verkeer over de Noorddijkerweg gedender dat verzakkingen en geluidsoverlast groot zullen zijn. Aslastlimiet verbod is hier waarschijnlijk van toepassing.
Ik nodig de plannenmakers uit om een dagje door te brengen aan de Noorddijkerweg om te ervaren hoeveel trillingen het verkeer veroorzaakt. Dit gaat de hele dag door van s'morgens 05.00 tot s'avonds 23.30 uur.

* Wegversmalling met as verspringing.
Door de voorgestelde wegversmalling moeten auto's, tractoren en vrachtverkeer afremmen en weer optrekken en dat geeft grote GELUIDSOVERLAST, EN TRILLINGEN voor de panden 7, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28a, 2b en 30. De weg en de stoepen zijn hier smal.
De bewoner van nr 7 an door de wegversmalling moeilijk met de auto wegkomen.
we stellen voor om een andere manier voor deze wegversmalling te kiezen.

De wegversmallingen zoals die in Hensbroek en Berkhout zijn gerealiseerd, zou misschien voor de Noorddijkerweg ook een oplossing zijn? In combinatie met gemarkeerde fietspaden.
* De hoogte van de op en afritten naar de huizen.
Bij zware regenval blijkt dat het water richting huizen stroomt, omdat de putten het niet meer aan kunnen. Gevolg: overstromen van garages en huizen.

EEN NOG BETER IDEE ZOU ZIJN OM HET ZWARE VERKEER ZOALS TRACTOREN MET 40 KUBS AANHANGERS, GROTE LANDBOUWVOERTUIGEN EN VRACHTWAGENS MET OPLEGGER OM TE LEIDEN. EN HET DORP ZWAARVERKEERVRIJ TE HOUDEN.

Wij begrijpen dat de Noorddijkerweg geen racebaan meer mag zijn dus moeten er maatregelen genomen worden. Maar niet deze.

Het voorstel van Inge Dolfing om met de gemeente en her inrichtersvan de Noorddijkerweg om de tafel te gaan zitten is en goed aanbod.

Mevrouw Dolfing er is eenzelfde brief door boven genoemde bewoners getekend exemplaar t.a.v. van u afgegeven aan de receptiebalie op maandag 28-6-21.
Door Kees, 29-06-2021 om 23:55
Laten zoals het op een paar puntjes na het ene gat bij de kruising Ruiterstraat Noorddijkerweg.
De weg is niet onveilig het asfalt is niet af en wie heeft er zon mooi breed trottoir voor zijn huis en wat dat parkeren op het trottoir betreft iedereen weet wie dit is en een brief met een verbod lijkt me voldoende.
Er zijn volgens mij wel andere projecten om het geld aan te besteden inplaats van hier over de balk te gooien.
Door Inge Dolfing, 30-06-2021 om 15:34
Geachte bewoners,

Onderhoud groen en bomen
Het onderhoud van de vakken zal deel uitmaken van de gehele herinrichting om er zo voor te zorgen dat de nieuwe beplanting een goede kans krijgt om aan te slaan en goed zal worden onderhouden.

De bomen binnen de gemeente worden jaarlijks gemonitord en beoordeeld op hun vitaliteit. Zo ook de grote bomen langs de Noordijkerweg om die reden zijn er 4 jaar geleden ook bomen tussen uit gehaald om de bomen die er nog staan meer ruimte en daarmee kans te geven om verder te groeien.

De scheve boom verkeerd in goede staat en de scheefstand is al tientallen jaren zo dat is ook te zien aan de groei van de kroon, deze heeft geen scheefstand in tegenstelling tot de stam. Bomen van een zekere leeftijd hebben meer kans op het uitbreken van kleine takken dat hoort bij het groeiproces van deze bomen, dit zal bij nieuwe bomen na een aantal jaar ook zo zijn. Hetzelfde geldt voor de bladval dat zal ook bij nieuwe bomen het geval zijn. Naar aanleiding van de keuring en monitoring is bijvoorbeeld wel gebleken dat er aan de Reigerlaan 3 bomen worden vervangen vanwege hun conditie, deze vallen echter buiten het werkplan van de nieuwe inrichting maar wordt zeker naar gekeken.

Groen De landbouw
Het groen langs De Landbouw doet het goed en staat in doek geplant. De beplanting is mooi gesloten en er zit weinig onkruid in, dus deze beplanting zullen we niet vervangen tijdens de reconstructie van de Noorddijkerweg.

Het vak op de kop van Elf Oktoberstraat laat inderdaad te wensen over er staat beplanting in die het slecht doet en de boom is ook slecht. We gaan kijken of we dit plantvak gelijk met de andere vakken in de straat kunnen aanpakken.

Schelpenpad
Er is gevraagd naar de mogelijkheid om het schelpenpad vanaf de hervormde kerk richting schelpenpad basketbalveldje door te laten lopen. Vanwege de weg en de boom die daar staat is het niet mogelijk om dat pad door te laten lopen.

Losloopgebied
De plek achter het basketbalveldje is inderdaad een prima plek voor het loslopen van honden en zo een stukje ontbreekt nog in Ursem. We zijn op dit moment de locaties waar we dit mogelijk kunnen maken in Ursem aan het bekijken en zullen deze locatie meenemen bij de mogelijke locaties.

Riolering
Het onderzoeken van het functioneren, de capaciteit en staat van onderhoud van de bestaande riolering is onderdeel van de werkvoorbereiding die wordt gedaan door de gemeente. Ook bij dit project wordt de riolering uitvoerig beoordeeld.

Bij de gemeente zijn geen specifieke waterproblemen bij hevige regenval bekend. Graag ontvangen wij deze gegevens van de bewoners die het betreft (met in ieder geval naam, adres en contactgegevens) zodat wij deze problemen goed in kaart kunnen brengen. Wellicht kunnen deze meldingen aanleiding zijn tot aanpassingen in het rioolstelsel.
Deze gegevens kunt u mailen aan Sjaak Wester via email s.wester@koggenland.nl

Snelheid
De snelheid op de Noorddijkerweg is op dit moment te hoog. Al eerder is gemeld dat de V85 waarde 47 km/uur is. Om het verkeer langzamer te laten rijden zullen er maatregelen getroffen moeten worden. De voorgestelde maatregelen zoals klinkerbestrating, versmalling en drempels zijn niet gewenst door een aantal bewoners. Als er geen maatregelen worden getroffen blijft de snelheid hoog.

Met vriendelijke groet,
Namens de gemeente Koggenland
Inge Dolfing
Door Kees, 01-07-2021 om 00:06
Inge je walst gewoon over mijn reactie heen en je hebt het nu meer over groen en het riool dan over de weg.
Door Bavo parochie, 01-07-2021 om 11:33
Gemeente,

We bemerken dat u een foto van een oudere situatie heeft gebruikt. Feit is dat het adres Noorddijkerweg 1 is opgeplitst in twee opritten.
Het woonhuis is van de pastorie gescheiden en verkocht.
In de tekening zoals u ons aanlevert heeft de Bavoparochie geen oprit meer.
Verder delen we alle meningen wat betreft de straatklinkers, dat heeft ook niet onze voorkeur ivm gladheid en trillingen.

Met vriendelijke groet,
Carolien Timmer- Oudhuis
Door Inge Dolfing, 01-07-2021 om 15:14
Geachte bewoners,

Beste Kees,
De reactie over het groen en riolering zijn gegeven omdat er bewoners een vraag op het forum hebben gesteld.

Uw standpunt over de staat van de weg en de veiligheid zijn duidelijk en deze nemen wij mee samen met alle andere opmerkingen. Over de onderhoudsinspectie op de weg is op 24-6-2021 een reactie geschreven, naar aanleiding van een vraag van u, deze kunt u nog terug lezen.
Als een weg als een verblijfsgebied ingericht wordt gaat de snelheid omlaag en wordt het ontmoedigd om deze route te nemen voor doorgaand verkeer. De weg wordt veiliger, het is niet gezegd dat het nu onveilig is.
Parkeren op een trottoir is sowieso verboden, en hier kan op gehandhaafd worden.

Uitrit Bavo parochie
De uitrit staat inderdaad niet ingetekend. In het definitieve plan zal dit worden aangepast.

Met vriendelijke groet,
Namens de gemeente Koggenland
Inge Dolfing
Door Kees, 01-07-2021 om 22:59
Nog twee vragen, wat gaat dit de gemeenschap kosten en is dit al uitbesteed via een richtprijs met andere woorden zijn er al handtekeningen gezet.
Het zijn eigenlijk vragen die de gemeenteraad moet stellen maar die lopen meestal achter de wagen aan.
Door Inge Dolfing, 02-07-2021 om 14:20
Geachte bewoners,

De exacte kosten zijn nog niet bekend. Het definitieve plan wordt opgesteld aan de hand van deze participatie en de landelijke richtlijnen inrichting openbare ruimte.

Met vriendelijke groet,
Namens de gemeente Koggenland
Inge Dolfing
Door Peter Draeck, 05-07-2021 om 10:16
Beste Inge,

In je reactie van 22-06-'21 schrijf je: "als de meerderheid van de bewoners van de Noorddijkerweg hierop tegen is (gebakken straatstenen) gaan we serieus overwegen om een andere keuze te maken".
Gezien de reacties lijkt het mij duidelijk dat de meerderheid van de bewoners tegen het leggen van gebakken straatstenen is.

met vriendelijke groeten,
Peter Draeck
Door Inge Dolfing, 05-07-2021 om 15:49
Geachte bewoners,

Bedankt voor jullie reacties en het meedenken over de herinrichting van de Noorddijkerweg. Het definitieve plan komt 31 augustus 2021 op de website te staan.

Met vriendelijke groet,
Namens de gemeente Koggenland
Inge Dolfing