Pagina opties

Definitief inrichtingsplan Wieken

U kon tot en met 17 februari 2019 laten weten wat u vond van ons inrichtingsvoorstel. En dat heeft u gedaan.

Hartelijk dank voor uw reacties!

Wij hebben uw reacties waar mogelijk meegenomen. Het definitieve plan kent de volgende wijzigingen ten opzichte van ons eerdere inrichtingsvoorstel:

  • Naar aanleiding van de reacties ten aanzien van de speelvoorzieningen hebben wij besloten om u online de mogelijkheid te geven om te stemmen voor de speelplaats. Hierover ontvangt u binnenkort een brief.
  • De groenstrook ter hoogte van Wieken 32 wordt ingericht met een laag stukje groen, de rijweg wordt verplaatst en de bocht verruimd. Het is dus niet zo dat de weg hierdoor wordt versmald.
  • Doorsteek bij groenstrook woningen Wieken 27-33.
  • Aantal opstelplaatsen voor de containers in de vorm van bestrating.
  • Groenstrook ter hoogte van Wieken 11 wordt verwijderd.
  • Vervangen huidige groen op diverse locaties.

Zie ook de tekening hieronder.

Te downloaden: