Pagina opties

Definitief inrichtingsplan De Tocht

U kon tot en met 15 april 2019 laten weten wat u vond van ons inrichtingsvoorstel. En dat heeft u gedaan.

Hartelijk dank voor uw reacties!

Wij hebben uw reacties waar mogelijk meegenomen. Het definitieve plan kent de volgende wijzigingen ten opzichte van ons eerdere inrichtingsvoorstel:

  • Extra parkeerplaats ter hoogte van De Tocht 9 t/m 17. Hiermee komt de ingeplande boom te vervallen.
  • Verplaatsen locatie nieuwe boom op kruising De Tocht, Molenhof, De Hoef.
  • Geen hoogteverschil snelheidsremmer ter hoogte van De Fuik .

Zie ook de tekening hieronder.

Te downloaden: