Pagina opties

Definitief inrichtingsplan Bonkelaar

U kon tot en met 17 februari 2019 laten weten wat u vond van ons inrichtingsvoorstel. En dat heeft u gedaan.

Hartelijk dank voor uw reacties!

Wij hebben uw reacties waar mogelijk meegenomen. Het definitieve plan kent de volgende wijzigingen ten opzichte van ons eerdere inrichtingsvoorstel:

  • De bocht ter hoogte van Bonkelaar is ruimer gemaakt.
  • De opstelruimte bij de nieuwe fietsbrug wordt ruimer gemaakt. Daarnaast komt de opstelplaats in de banden te liggen met mindervalide-inrit.
  • De Esdoorn nabij Bonkelaar 34-36 wordt weggehaald. Hiervoor in de plaats komt een sierappel.
  • Extra drainage-aansluitpunten vanwege de wateroverlast . De aansluitingen stoppen bij de erfgrens. Het is aan de bewoners zelf om daar een aansluiting op aan te maken.
  • Loopstrook tussen parkeerplaatsen nabij voetpad Bonkelaar 43 – 45.

Zie ook de tekening hieronder.

Te downloaden: