Pagina opties

Definitef inrichtingsplan 't Rietje en Gabriëlstraat

U kon tot 5 december 2017 laten weten wat u vond van ons inrichtingsvoorstel. En dat heeft u gedaan.

Hartelijk dank voor uw reacties!

Wij hebben deze waar mogelijk meegenomen. Het definitieve plan kent de volgende wijzigingen ten opzichte van het voorstel:

  • Extra wipkip toestel in het speeltuintje.
  • Geen parkeerplaatsen aanleggen op het pleintje tussen de Gabrielstraat en de Tulpstraat, temeer omdat hier in de huidige situatie nagenoeg niet wordt geparkeerd.
  • Op het pleintje worden twee bomen geplant.
  • Wandelstrook aanleggen in ’t Rietje, naast de parkeerplaatsen thv Gabriëlstraat 7.
  • De parkeervakken in de bocht voor ’t Rietje 1 en 3 weghalen.
  • Inrit (verlaagde band) trottoir voor Gabriëlstraat 8.
  • Aanleggen drainage-leiding in ’t Rietje.

In totaal worden nu drie extra parkeerplaatsen aangelegd, allen voorzien aan de Gabriëlstraat. Wij gaan ervan uit dat dit de parkeerdruk langs de weg ten goede komt en hiermee het overzicht op de kruisingen wordt vergemakkelijkt, immers parkeren op een T-kruising is niet toegestaan. Wij verzoeken u vriendelijk hiermee rekening te houden. Tijdens diverse parkeerchecks in de avonduren bleek het veelal niet onmogelijk te parkeren in de huidige vakken. De parkeervakken in ’t Rietje worden niet als extra parkeervakken gerekend, aangezien hier in de huidige situatie ook al wordt geparkeerd.

Tekening

De aanpassingen hebben we tot een nieuwe tekening verwerkt. U kunt de tekening ook als pdf downloaden onderaan de pagina.