Vanaf november gaat de gemeente een eenmalige energietoeslag van 800 euro uitbetalen aan huishoudens met een laag inkomen.

De prijzen van veel producten en diensten zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Voor mensen met een laag inkomen kan het moeilijker worden de energierekening te betalen. Om deze inwoners tegemoet te komen ontvangen zij de eenmalige energietoeslag.

Inwoners die een uitkering ontvangen via WerkSaam Westfriesland hoeven geen aanvraag in te dienen. Zij zijn bij de gemeente bekend en krijgen de energietoeslag automatisch uitgekeerd. Dit geldt ook voor inwoners die in 2023 recht hebben op bijzondere bijstand en voor inwoners die een aanvullende bijstandsuitkering ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank. Andere inwoners met een laag inkomen, die voldoen aan de voorwaarden, kunnen een aanvraag indienen. De voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op www.koggenland.nl/energietoeslag.

Hulp bij aanvragen

Inwoners die hulp nodig hebben bij het aanvragen van de energietoeslag kunnen terecht bij de Formulierenbrigade Koggenland. De Formulierenbrigade heeft iedere woensdag van 14.00 tot 16.00 uur spreekuur in de bibliotheek in De Goorn (adres: Dwingel 3). Het is niet nodig een afspraak te maken.