Pagina opties

Waterschapsverkiezingen

Waterschappen zorgen voor veilige dijken en voldoende schoon water. Zaken die van levensbelang zijn voor ons land. Daarom zijn er waterschappen met een eigen belasting én een eigen bestuur.

Meer weten?

Meer informatie over de Waterschapsverkiezingen via www.hhnk.nl