Pagina opties

Zienswijze indienen

 • Samenvatting

  In bepaalde gevallen kunt u een zienswijze tegen een voorgenomen besluit van de gemeente indienen. In het voorgenomen besluit zelf is aangegeven of u een zienswijze kunt indienen. Ook staat in het voorgenomen besluit aangegeven binnen welke termijn en bij wie u uw zienswijze kunt indienen.

  Dien online een zienswijze in (DigiD) DigiD

  Wilt u een zienswijze indienen tegen een omgevingsvergunning? Bekijk meer informatie over omgevingsvergunningen.

 • Gang van zaken

  U kunt mondeling of schriftelijk uw zienswijze kenbaar maken. Ook kunt u online (via DigiD) uw zienswijze indienen:

  Online zienswijze indienen

  Dien online een zienswijze in (DigiD) DigiD

  U kunt geen zienswijze indienen per fax, per e-mail of via een ander digitaal communicatiemiddel.

  Schriftelijk zienswijze indienen

  Stuur uw zienswijze naar Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn.

  Neem in uw zienswijze het volgende op:

  • Uw naam en adres
  • Uw telefoonnummer (zodat we snel contact met u kunnen opnemen)
  • Datum van de zienswijze 
  • Omschrijving van het voorgenomen besluit waartegen u een zienswijze indient (stuur eventueel een kopie van het voorgenomen besluit mee)
  • Uw zienswijze(n)
  • Uw handtekening

  Mondeling zienswijze indienen

  U maakt een afspraak om mondeling een zienswijze in te dienen.

  Neem daarvoor contact met ons op of maak online een afspraak