Pagina opties

WOZ-waarde

 • Samenvatting

  U kunt met uw DigiD via het WOZ-portaal online uw taxatieverslag inzien. U kunt in het WOZ-portaal ook bezwaar maken als u het niet eens bent met de WOZ-waarde of de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB)

  Let op! U kunt inloggen in het WOZ-portaal als de aanslag op uw naam staat. En alleen voor de objecten waar u een WOZ-beschikking voor hebt ontvangen. U kunt het taxatieverslag ook persoonlijk afhalen bij de gemeente.

  WOZ-portaal voor inwoners WOZ-portaal voor bedrijven

  Bezwaar maken? We helpen u graag

  De gemeente wil, net als u, dat de WOZ-waarde klopt. Als blijkt dat er een fout is gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde dan past de gemeente deze kosteloos aan.

  Heeft u vragen over uw WOZ-waarde? Neemt u dan contact op met de balie Belastingen. Wij leggen u graag uit hoe wij tot de WOZ-waarde zijn gekomen en u kunt toelichten waarom u de WOZ-waarde te hoog vindt. De balie Belastingen is bereikbaar op het telefoonnummer (0229) 54 83 14 of tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

 • Gang van zaken

  De WOZ-waarde bepalen

  De WOZ-waarde van uw woning is door de gemeente bepaald naar de waarde die uw woning had op 1 januari 2020. Deze datum is de waardepeildatum en ligt een jaar vóór het belastingjaar 2021. Uit cijfers blijkt dat de gemiddelde stijging in waarde van alle woningen in Koggenland ongeveer 9% bedraagt. Het landelijk gemiddelde kent een stijging van 7,3%. In individuele gevallen kan het percentage (sterk) afwijken van het gemiddelde in de gemeente, zo komt het voor dat als gevolg van een verkoop in de directe omgeving van uw woning, de waarde van uw woning meer stijgt dan gemiddeld.

  Reden van verhoging

  Voor uw woning kan de waarde ten opzichte van het afgelopen jaar in waarde zijn verhoogd, dit kan het gevolg zijn van:

  • de marktwerking (verkopen) in uw directe omgeving.
   Een recent verkochte woning in de nabijheid van uw woning of een (meer dan gemiddelde) stijging van het marktsegment kan leiden tot een hogere WOZ-waarde;
  • de inventarisatie van de gebouwgegevens waren niet correct. Mogelijk zijn er onderdelen, zoals aanbouwen, dakkapellen en bijgebouwen in de belastingadministratie toegevoegd, die tot op heden niet zijn meegenomen in de taxatie.

  Dijkwoningen

  Alle onroerende zaken (woningen en bedrijven) die onderdeel zijn van een dijklichaam (waterverdedigingswerk) taxeren wij anders dan voorheen. Alle onbebouwde grond, dat onderdeel vormt van een dijk én in beheer is van het Waterschap (de zogenaamde kernzone), is vrijgesteld van de WOZ-waarde. Deze grond mag dus niet meegenomen worden in de WOZ-taxatie.  Dit leidt tot een lagere WOZ-waarde dan normaal.

  Lees meer informatie over de WOZ-waarde dijkwoningen

  WOZ-waardeloket

  Het waardeloket biedt u de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen te raadplegen. Het waardeloket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. Meer informatie via www.wozwaardeloket.nl.