Verkiezingen, kiezerspas

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

  • U hebt een kiezerspas nodig als u in een andere gemeente wilt stemmen dan waar u woont. Bijvoorbeeld als u in een andere gemeente werkt.
  • Een kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U kunt uitsluitend met deze kiezerspas stemmen.
  • U krijgt geen nieuwe pas als u de kiezerspas kwijtraakt.

Let op! U kunt geen kiezerspas aanvragen bij gemeenteraadsverkiezingen.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Schriftelijk aanvragen

U dient een aanvraag in bij de gemeente. Dit kunt u tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing doen. Gebruik hiervoor het formulier van de gemeente. Stuur uw stempas mee met de aanvraag.

Mondeling aanvragen

U gaat naar de gemeente en doet de aanvraag voor een kiezerspas. Dit kunt u uiterlijk doen op de dag voor de verkiezing vóór 12.00 uur.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een stempas (als u deze al hebt ontvangen)
U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

In welke gemeente u kunt stemmen met een kiezerspas, hangt af van de verkiezing:

  • Tweede Kamerverkiezingen: in elke Nederlandse gemeente
  • Europese verkiezingen: in elke Nederlandse gemeente
  • Provinciale Statenverkiezingen: in een gemeente in dezelfde provincie
  • Waterschapsverkiezingen: binnen het gehele waterschap
  • Referendum: in elke Nederlandse gemeente

Voor gemeenteraadsverkiezingen kunt u geen kiezerspas krijgen. U kunt wel in elk stemlokaal binnen de gemeente stemmen (met uw stempas).

Pagina opties