Verkiezingen, een ander machtigen

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

U kunt iemand anders machtigen om voor u te stemmen.

 • Wilt u een kiezer uit dezelfde gemeente machtigen? Dan geeft u dit aan op de achterkant van uw stempas.
 • Wilt u een kiezer uit een andere gemeente machtigen? Dan moet u dat schriftelijk aanvragen.

Let op:

 • Een gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. Ook moet hij de volmachtstem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.
 • Bij Provinciale Statenverkiezingen: U kunt alleen iemand machtigen uit een gemeente in dezelfde provincie.
 • Bij waterschapsverkiezingen: U kunt alleen iemand machtigen uit hetzelfde waterschap.
 • Bij Tweede Kamerverkiezingen: U kunt iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.
 • Bij Europese verkiezingen: U kunt iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.
 • Bij gemeenteraadsverkiezingen: U kunt alleen iemand uit dezelfde gemeente machtigen.
 • Bij een referendum: U kunt iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.

De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet een kopie van uw ID-bewijs meenemen naar het stembureau.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont

U vult de achterzijde van uw stempas in. U en de gemachtigde moeten allebei ondertekenen. Geef de gemachtigde altijd een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

Iemand machtigen die in een andere gemeente woont

U stuurt een aanvraag naar de gemeente waar u woont. Dit kunt u tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing doen. U en de gemachtigde moeten de aanvraag allebei ondertekenen.

De gemeente stuurt u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd. De gemachtigde krijgt een volmachtbewijs toegestuurd.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

 • kopie van uw identiteitsbewijs (dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn)
 • schriftelijke machtiging óf ingevulde stempas

Pagina opties