Pagina opties

Verkiezingen, een ander machtigen

 • Samenvatting

  Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen. 

  U kunt kiezen voor een onderhandse volmacht of schriftelijke volmacht.

  Onderhandse volmacht

  • Vul het volmachtgedeelte in op achterkant van uw stempas.
  • Plaats uw handtekening.
  • Geef uw stempas en kopie van uw legitimatiebewijs mee aan de kiezer.

  Schriftelijke volmacht

  • Met een schriftelijk volmacht hoeft u de andere kiezer geen kopie van uw legitimatiebewijs mee te geven.
  • Download een van onderstaande formulieren om een schriftelijk volmacht aan te vragen bij de gemeente.
  • Per verkiezing vult u samen een formulier in en mailt deze naar verkiezingen@koggenland.nl.
  • Het formulier moet uiterlijk de vrijdag voor de verkiezingsdag ontvangen zijn door de gemeente.
  • De kiezer die voor u gaat stemmen ontvangt vervolgens per post van de gemeente een volmachtbewijs. Hiermee kan de persoon voor u stemmen.
 • Gang van zaken

  • Bij Provinciale Statenverkiezingen machtigt u iemand uit dezelfde provincie.
  • Bij waterschapsverkiezingen machtigt u iemand uit hetzelfde waterschap.
  • Bij Tweede Kamerverkiezingen, Europese verkiezingen en een referendum kunt u iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.

  Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:

  • vult u de achterkant van uw stempas in;
  • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas;
  • geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

  Wanneer degene die u machtigt in een andere gemeente woont:

  • vult u een machtigingsformulier in dat verkrijgbaar is bij de gemeente;
  • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei het machtigingsformulier;
  • levert u het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente;
  • stuurt de gemeente u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd;
  • stuurt de gemeente een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.

  Gemeenteraadsverkiezingen

  • U machtigt iemand uit dezelfde gemeente.
  • U vult de achterkant van uw stempas in.
  • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas.
  • U geeft degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.
 • Meenemen

  Degene die u hebt gemachtigd neemt de volgende zaken mee als hij gaat stemmen: 

  • Een kopie van uw identiteitsbewijs (dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn);
  • Uw ingevulde en ondertekende stempas of een volmachtbewijs. 
 • Voorwaarden

  Wanneer u iemand anders machtigt om voor u te stemmen, gelden de volgende regels: 

  • Iemand mag per verkiezing door maximaal 2 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal 3 stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor 2 anderen. 
  • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.