Pagina opties

Verhuizing doorgeven

 • Samenvatting

  Gaat u verhuizen binnen Koggenland? Of komt u in Koggenland wonen? Geef uw verhuizing dan aan ons door. Dat kan vanaf 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing.

  Geef online uw verhuizing door

  Komt u liever naar het gemeentehuis om uw verhuizing door te geven? Maak dan online een afspraak.

 • Gang van zaken

  • U geeft uw verhuizing door vanaf 4 weken vóór de verhuizing tot 5 dagen ná de verhuizing.
  • De gemeente verwerkt uw verhuizing op de door u aangegeven verhuisdatum. Voorbeeld:
   • Tot 5 dagen na uw verhuizing: U verhuist op 1 januari 2021 en geeft dit door op 5 januari 2021. Dan is de verhuisdatum 1 januari 2021.
   • Vanaf 5 dagen na uw verhuizing: U verhuist op 1 januari 2021 en geeft dit door op 7 januari 2021. Dan is de verhuisdatum 7 januari 2021.

  Verhuizing te laat doorgeven

  Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.  Op wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien om welke instanties het gaat.

 • Meenemen

  Bij verhuizing online doorgeven

  • Hiervoor hebt u DigiD nodig. Hebt u nog geen DigiD? Dan vraagt u die aan via DigiD.nl.
  • U moet het huurcontract of koopcontract uploaden
  • Als u bij iemand gaat inwonen, moet de hoofdbewoner ook met DigiD inloggen

  Naar uw afspraak in het gemeentehuis

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • uw huurcontract of koopcontract
  • als u bij iemand gaat inwonen: een brief van de hoofdbewoner waarin staat dat u op dit adres gaat wonen. Of de hoofdbewoner komt mee naar de afspraak.
 • Voorwaarden

  De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

  Uw eigen verhuizing

  • Als u 16 jaar of ouder bent

  Verhuizing voor iemand anders doorgeven. Dat kan voor:

  • Uw echtgenoot of geregistreerd partner, als hij of zij meeverhuist
  • Uw minderjarige kind als u de ouder, voogd of verzorger bent
  • Uw meerderjarige kind, als hij of zij meeverhuist
  • Uw ouder, als hij of zij meeverhuist
  • Iemand die onder curatele staat, als u de curator bent
  • Een gemachtigde, als u gemachtigd bent de verhuizing door te geven

  Hoe kan ik iemand machtigen?

  U schrijft een brief voor de machtiging met daarin de volgende informatie: 'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres). • Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde. • Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien: o De ondertekende machtigingsbrief o zijn of haar geldige identiteitsbewijs o (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs o een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen

 • Zie ook

  Verhuist u vanuit Koggenland?

  Binnen Nederland

  • Geef uw verhuizing door in uw nieuwe gemeente. Zij geven aan Koggenland door dat u verhuisd bent. Wij schrijven u automatisch uit.

  Buitenland