Standplaats aanvragen

 • Samenvatting

  Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

  U kunt een standplaats vragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • handelingsbekwaam bent.
 • Gang van zaken

  Een aanvraag kan schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

 • Kosten

  De leges bedragen € 50,- voor een standplaatsvergunning, eventueel vermeerderd met stroomkosten. De hoogte van de precariorechten is afhankelijk van de geldigheidstermijn van de vergunning en het aantal dagen waarop de standplaats daadwerkelijk wordt ingenomen.

Pagina opties