Standplaats, aanvraag

  • Samenvatting

    Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

  • Gang van zaken

    Een aanvraag kan schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

  • Kosten

    De leges bedragen € 50,- voor een standplaatsvergunning, eventueel vermeerderd met stroomkosten. De hoogte van de precariorechten is afhankelijk van de geldigheidstermijn van de vergunning en het aantal dagen waarop de standplaats daadwerkelijk wordt ingenomen.

Pagina opties