Pagina opties

Rioolheffing

 • Samenvatting

  Van alle panden in de gemeente die direct of indirect op de gemeentelijke riolering zijn aangesloten, wordt rioolheffing geheven. Rioolheffing is vanaf 2019 een eigenarenbelasting.

  De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten dat de aanslag rioolheffing met ingang van 2019 van een gebruikersheffing wordt omgezet naar een eigenarenheffing. Dit betekent in de praktijk dat een huurder van een woning of een bedrijfspand geen aanslag rioolheffing meer ontvangt. Deze aanslag wordt opgelegd aan de eigenaar.

 • Gang van zaken

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Een bezwaarschrift tegen de aanslag rioolheffing moet binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag zijn ingediend. U kunt dit bezwaar indienen met uw DigiD via de gemeentelijke website op www.koggenland.nl/bezwaar.

  Verkoop

  Indien u na 1 januari 2019 uw woning of bedrijf heeft verkocht, blijft u toch voor de hele aanslag belastingplichtig. Het is gebruikelijk dat de notaris bij de verkoop de zakelijke lasten (het eigenarengedeelte OZB en de rioolheffing) verrekent met de nieuwe eigenaar. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor de betaling van de volledige aanslag.

 • Kosten

  Tarieven Rioolheffing 2019
  Aansluiting Tarief
  Woningen € 137,00
  Niet-woningen (derden/ > 5 pers.)   € 274,00
  Niet-woningen € 137,00
  Niet-woningen (< 3 m³) € 35,00
  Extra aansluiting € 35,00
  Kamers verz.tehuis € 35,00
  Vaste standplaats op camping € 100,00
  Passantenplaats op camping € 14,00