Pagina opties

Rioolheffing

 • Samenvatting

  Van alle panden in de gemeente die direct of indirect op de gemeentelijke riolering zijn aangesloten, wordt rioolheffing geheven. Rioolheffing is vanaf 2019 een eigenarenbelasting.

 • Gang van zaken

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Een bezwaarschrift tegen de aanslag rioolheffing moet binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag zijn ingediend. U kunt dit bezwaar indienen met uw DigiD via de gemeentelijke website op www.koggenland.nl/bezwaar.

  Verkoop

  Indien u na 1 januari 2021 uw woning of bedrijf heeft verkocht, blijft u toch voor de hele aanslag belastingplichtig. Het is gebruikelijk dat de notaris bij de verkoop de zakelijke lasten (het eigenarengedeelte OZB en de rioolheffing) verrekent met de nieuwe eigenaar. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor de betaling van de volledige aanslag.

 • Kosten

  Tarieven Rioolheffing 2021
  Aansluiting Tarief
  Woningen € 137,00
  Niet-woningen (derden/ > 5 pers.)   € 274,00
  Niet-woningen € 137,00
  Niet-woningen (< 3 m³) €   35,00
  Extra aansluiting €   35,00
  Kamers verz.tehuis €   35,00
  Vaste standplaats op camping € 100,00
  Passantenplaats op camping €   14,00