Pagina opties

Openbare verlichting

 • Samenvatting

  De gemeente Koggenland heeft ongeveer 4300 lantaarnpalen in beheer. De meeste van deze lichtmasten staan in de diverse bebouwde kommen. Masten buiten de bebouwde kom vallen veelal onder het beheer van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Voor het onderhoud aan de openbare verlichting heeft de gemeente Koggenland een overeenkomst met een onderhoudsaannemer.

  Melden storingen openbare verlichting

  Meld online een storing aan de openbare verlichting

  Voor een correcte afhandeling van uw melding is het van belang dat u de volgende gegevens bij ons aangeeft;

  • Plaats, straatnaam en huisnummer ter hoogte waarvan de lichtmast staat;
  • Het nummer dat op de gele sticker van de betreffende lichtmast staat.
 • Gang van zaken

  Afhandeltermijnen

  • Reguliere storingen zoals een enkele defecte lamp of defecte armatuur worden binnen 10 werkdagen na ontvangst van de melding afgehandeld.
  • Bij calamiteiten zoals bijvoorbeeld aangereden lichtmasten is de onderhoudsaannemer zo snel als mogelijk ter plaatse.
  • Kabelstoringen waarbij hele straten zonder verlichting zitten vallen meestal onder de verantwoordelijkheid van onze netbeheerder Liander. Nadat zij de melding hebben ontvangen zijn ze binnen 1 werkdag ter plaatse en indien mogelijk zullen zij dan ook gelijk de storing verhelpen.
  • Indien er graafwerkzaamheden aan de kabels nodig zijn streven zij er naar deze binnen 10 werkdagen uit te voeren.