Pagina opties

Ontgronding

 • Samenvatting

  Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn:

  • zandwinning;
  • waterberging;
  • natuurontwikkeling.

  Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig.

 • Gang van zaken

  • Bespreek uw plannen eerst met de gemeente. De gemeente kan u vertellen wie de beheerder is van de bodem die u wilt afgraven. Dit kan Rijkswaterstaat zijn of de provincie.
  • Daarna vraagt u de vergunning aan bij de beheerder. Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen maar moet u alleen een melding doen.
  • De beheerder maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit besluit is te bekijken bij de gemeente. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening hierover geven. Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geef dan aan waarom u het niet eens bent met het besluit.
  • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.
 • Voorwaarden

  De voorwaarden om een ontgrondingsvergunning te krijgen zijn onder andere:

  • de ontgronding komt overeen met het bestemmingsplan;
  • de eigenaar van de grond geeft toestemming voor de ontgronding.

  Geen vergunning nodig

  Voor de volgende werkzaamheden in de bodem hoeft u geen vergunning aan te vragen:

  • aanleg en onderhoud van watergangen (niet breder dan 15 meter en niet dieper dan 3 meter)
  • normale werkzaamheden voor land-, tuin- of bosbouw
  • het planten en rooien van bomen, struiken of andere gewassen
  • bouwen van bouwwerken
  • onderhouden of opruimen van bouwwerken, kelders, graven
  • boren in de grond
  • opruimen van buizen, palen en kabels
  • maken, onderhouden of opruimen van waterputten, reservoirs, bassins en soortgelijke werken