Pagina opties

Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Samenvatting

  De onroerendezaak-belasting (OZB) is gebaseerd op de WOZ-waarde van een object (woning, bedrijf en/of grond) zoals die volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) bij beschikking is vastgesteld.

  Als u eigenaar bent van een woning, dan betaalt u alleen het eigenarengedeelte OZB. Als eigenaar en gebruiker van een niet-woning (denk hierbij aan een bedrijf) betaalt u beide bedragen. Degene die op 1 januari eigenaar is van een woning of niet-woning betaalt de OZB voor dat hele jaar.

  De uitgangspunten hierbij zijn het persoonsregister (gemeentelijke basisadministratie) en de registers van het kadaster.

  Verhuizing of verkoop

  Indien u na 1 januari 2021 de onroerende zaak niet meer gebruikt of heeft verkocht, blijft u toch voor de hele aanslag belastingplichtig. Het is gebruikelijk dat de notaris bij de verkoop de zakelijke lasten (het eigenarengedeelte OZB en mogelijk de rioolheffing) verrekent met de nieuwe eigenaar. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor de betaling van de volledige aanslag.

 • Kosten

  De OZB-aanslag wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak.

  Tarieven OZB 2021
  Type OZB Tarief
  eigenarenbelasting woning 0,0766%
  eigenarenbelasting niet-woning 0,1278%
  gebruikersbelasting niet-woningen 0,0947%