Pagina opties

Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

 • Samenvatting

  Als u uw monument wilt verbouwen of herstellen, hebt u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via Omgevingsloket online of u een vergunning moet aanvragen.

  Kijk voor meer informatie op de website de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of raadpleeg de brochure.

 • Gang van zaken

  Voor de procedure van de vergunning- en subsidieverlening is het van belang onderscheid te maken tussen rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.

  Rijksmonumenten (gebouwen van 50 jaar en ouder)

  Rijksmonumenten vertegenwoordigen landelijk gezien een bepaalde cultuurhistorische, architectuurhistorische en/of stedenbouwkundige waarde. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moeten u als eigenaar van een monument bij het aanvraagformulier een periodiek instandhoudingsplan (pip) voor zes jaar indienen.

  Dat pip moet:

  1. gebaseerd zijn op een bouwkundig inspectierapport (niet ouder dan twee jaar en bijvoorbeeld opgesteld door een architect of monumentenwacht).
  2. een overzicht geven van de voorgenomen werkzaamheden.
  3. de beoogde resultaten beschrijven (bestek, besteksparagraaf of werkomschrijving).
  4. een meerjarenplan voor de werkzaamheden bevatten.
  5. een meerjarenbegroting bevatten.

  Eigenaren van Rijksmonumenten in de categorie woningen en boerderijen zonder agrarische functie, die fiscaal relevant zijn, kunnen via de belastingdienst (bureau Monumentenpanden te Amersfoort) en het Nationaal Restauratie Fonds in aanmerking komen voor een laagrentende lening. Deze eigenaren komen echter niet in aanmerking voor het BRIM (PIP).

  Provinciale monumenten

  De gemeente Koggenland heeft zeven provinciale monumenten. Indien u meer wilt weten over de status van deze objecten, kunt u contact opnemen met de gemeente.

  Gemeentelijke monumenten

  Deze monumenten hebben meer een lokale betekenis. De taak van de gemeente c.q. monumentencommissie is het beoordelen van gebouwen en het verlenen van subsidie voor onderhoud van deze gebouwen.

  Indien u niet wenst dat uw woning als gemeentelijk beschermd monument wordt aangewezen, kunt u hier gedurende zes weken na bekendmaking bij de gemeente bezwaar tegen indienen.

  Gemeentelijk monumenten zijn niet aanwezig binnen de gemeente Koggenland. De gemeente hanteert een lijst met beeldbepalende panden (voormalige gemeentelijk monumenten) en heeft hiervoor een afzonderlijke subsidiemogelijkheid. Om te weten of u een beeldbepalend pand heeft kunt u contact met de gemeente. U kunt ook een aanvraagformulier voor subsidie voor beeldbepalende panden opvragen.

 • Meenemen

  • Uw DigiD als u een particuliere eigenaar bent.
  • Uw eHerkenning als u als ondernemer eigenaar bent.
  • Situatietekeningen (schaal 1:1.000).
  • Plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100).
  • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100).
  • Beschrijving van de bestaande en nieuwe situatie.
  • Gedetailleerde beschrijving van het monument.