Pagina opties

Monument, subsidie

 • Samenvatting

  Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen.

  Als eigenaar van een rijksmonument kunt u subsidie aanvragen via Monumenten.nl.

 • Gang van zaken

  Neem vóórdat u een aanvraag indient, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

  Vraag daarna bij de gemeente naar het aanvraagformulier monumentensubsidie voor onderhoud of restauratie van uw monument. Stuur het volledig ingevulde formulier met de gevraagde bewijsstukken terug naar de gemeente.

 • Meenemen

  Gemeentelijk monument

  Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee naar de gemeente:

  • gespecificeerde begroting voor de werkzaamheden, met daarop onder andere: aantal uren, uurlonen, materiaal kosten per onderdeel
  • inspectierapport van de Monumentenwacht of andere onafhankelijke deskundige (bijvoorbeeld architect of restauratiebureau)
  • technische omschrijving van de werkzaamheden
  • foto’s van de bestaande situatie
  • plan- en detailtekeningen van de bestaande en toekomstige situatie (schaal 1:100)
  • meerjarenplan voor het onderhoud met begroting van de kosten

  Rijksmonument

  Als eigenaar van een rijksmonument moet u bij het aanvraagformulier een periodiek instandhoudingsplan (pip) voor 6 jaar indienen bij Monumenten.nl.