Pagina opties

Kinderkoggenfonds

 • Samenvatting

  De gemeente Koggenland heeft een Kinderkoggenfonds om ervoor te zorgen dat alle kinderen die in armoede opgroeien kunnen meedoen. Dit fonds bestaat uit een extraatje aan VVV Cadeaukaarten ter waarde van €150,- en een budget voor maatwerk. Om voor de bijdragen uit het Kinderkoggenfonds in aanmerking te komen, moet een aanvraagformulier worden ingevuld en opgestuurd samen met bewijsstukken waaruit het inkomen blijkt.

  Let op! De VVV Cadeaukaarten moeten in een bepaalde periode van het jaar worden aangevraagd. U kunt tussen 1 januari en 1 mei een aanvraag indienen. Vanaf 1 januari kunt u hiervoor een formulier downloaden op deze pagina. Een maatwerkbijdrage uit de sociale reserve kan wel het hele jaar worden aangevraagd.

 • Gang van zaken

  Vanuit het Rijk krijgen gemeenten extra geld om armoede onder kinderen en de negatieve effecten daarvan op maatschappelijke participatie tegen te gaan. Deze gelden moeten worden besteed aan ondersteuning in natura. Die ondersteuning moet er op zijn gericht dat alle kinderen ‘mee moeten kunnen doen’: lid moeten kunnen zijn van een sportclub, mee moeten kunnen op schoolreisje, een fiets hebben om naar school en sport te gaan, kunnen trakteren en een partijtje kunnen houden als ze jarig zijn.  

  Met het oprichten van het Kinderkoggenfonds wil de gemeente ervoor zorgen dat het extra beschikbare geld zoveel en makkelijk mogelijk terecht komt bij de betreffende kinderen/gezinnen en dat de ondersteuning aansluit bij wat de kinderen en hun ouders zelf het meest missen en nodig vinden.

  Het Kinderkoggenfonds bestaat uit twee onderdelen:

  • Tegoedbonnen: € 150, - per kind in de vorm van VVV Cadeaukaarten.
  • Maatwerkbijdrage: een deel van het geld in het Kinderkoggenfonds is gereserveerd als sociale reserve en is bedoeld voor maatwerk om specifieke belemmeringen in ‘het kunnen meedoen’ op te lossen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bijdrage voor sportattributen, een schoolreisje of een fiets. Kinderen en ouders weten zelf immers het best, wat het kind het hardst nodig heeft of het meeste mist om mee te kunnen doen. Voor diensten worden de daadwerkelijk te maken kosten gerekend, voor goederen gebruikt de gemeente de prijzengids van het Nibud als uitgangspunt. Hierbij geldt een maximum van € 500, - per kind per jaar. Met het Zorgteam maak je een afspraak over de uitbetaling: rechtstreeks door de gemeente aan de leverancier van de goederen/diensten of via restitutie achteraf.
 • Voorwaarden

  • Het Kinderkoggenfonds is voor kinderen tussen de 0 en 18 jaar.
  • Deze kinderen groeien op in een gezin met een laag inkomen. Hierbij maakt het niet uit of dit inkomen komt uit werk of een uitkering.
  Doelgroep Bedrag
  Inkomensgrens (120% van het sociaal minimum)

  Gehuwden / samenwonenden

  (21-pensioengerechtigde leeftijd)
  € 1.843,61 (netto per maand, incl. vakantiegeld)

  Alleenstaande en alleenstaande ouder / verzorger

  (21-pensioengerechtigde leeftijd)
  € 1.290,53 (netto per maand, incl. vakantiegeld)

  Doelgroep Bedrag
  Vermogensgrens
  Gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders / verzorgers €  12.590,-
  • Kinderen die opgroeien in gezinnen die strikt genomen niet aan bovenstaande criteria voldoen, maar die als gevolg van financiële problemen thuis toch niet altijd ‘mee kunnen doen’. We denken dan bijvoorbeeld aan gezinnen die zijn verwikkeld in een schuldhulpverleningstraject en moeten rondkomen van het ‘vrij te laten bedrag’.