Pagina opties

Kermis organiseren

 • Samenvatting

  De gemeente verleent ontheffing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de te houden kermis. Kermisexploitanten moeten vergunning krijgen van de gemeente om een plaats op de kermis te mogen innemen. De gemeente ziet erop toe dat er een gevarieerd aanbod is van attracties en eetgelegenheden. Als u met een attractie op een kermis vertegenwoordigd wilt zijn, dient u hiervoor bij de gemeente een vergunning aan te vragen.

 • Gang van zaken

  De kermisborrel wordt apart genoemd in het evenementenbeleid. Naast een evenementenvergunning moet er ook een artikel 35 ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet worden aangevraagd. Deze aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de “beleidsregels artikel 35 Drank- en Horecawet”.

  In de evenementenvergunning zullen onder andere de volgende voorwaarden worden opgenomen: 

  • Er mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn;
  • Eindtijd van de borrel is van maandag t/m zaterdag 23.00 uur en op zondag 19.00 uur. 

  U kunt de gemeente een brief schrijven en een aanvraagformulier van de Nederlandse Kermisbond NKB of van de Nationale Bond van de Kermisbedrijfhouders BOVAk gebruiken.

 • Kosten

  Er worden met de kermisexploitant vaste prijsafspraken gemaakt (te betalen pacht) voor een bepaalde periode.

 • Formulieren

  • Kwaliteits- en veiligheidscertificaten;
  • Inschrijvingsgegevens NKB of Bovak