Gladheid bestrijden

 • Samenvatting

  Tijdens winterse omstandigheden zijn vier verschillende instanties bezig met het bestrijden van gladheid op de wegen in Koggenland.

  Wie? Wat? Meer informatie?
  Gladheidsbestrijding in Koggenland
  Gemeente zorgt voor de wegen en fietspaden binnen de bebouwde kom en het fietspad Grosthuizen-Oudendijk langs de N247

  Hoogheemraadschap houdt de dijkwegen, de wegen en de fietspaden buiten de bebouwde kom berijdbaar
  Provincie ontfermt zich over de Provinciale wegen N243, N247 en N507 inclusief de fietspaden
  Rijkswaterstaat neem de rijksweg A7 onder handen
 • Strooiroutes

  Als u vragen heeft over de gladheidbestrijding op wegen binnen de bebouwde kom, kunt u contact met ons opnemen via het Meldpunt Koggenland. Voor vragen over de gladheidbestrijding op de andere wegen kunt u het beste contact opnemen met de andere wegbeheerders.

  Tijdens winterse omstandigheden zijn op de wegen in gemeente Koggenland 4 verschillende instanties bezig met het bestrijden van de gladheid op de wegen. Rijkswaterstaat neemt de Rijksweg A7 onder handen De provincie Noord-Holland ontfermt zich over de Provinciale wegen N243, N247 en N507 inclusief de fietspaden. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier houdt de dijkwegen, de wegen en de fietspaden buiten de bebouwde kom berijdbaar. De gemeente Koggenland zorgt ten slotte voor de wegen en fietspaden binnen de bebouwde kom en het fietspad Groshuizen-Oudendijk langs de N247.

  Bekijk de kaart op volledig scherm

  Legenda

  • Rode lijnen zijn fietspaden
  • Blauwe lijnen zijn wegen

Pagina opties