Pagina opties

Generatiewonen

 • Samenvatting

  Wilt u samenwonen met familie en hiervoor uw woning of bijbehorend bouwwerk aanpassen? Als u aan de voorwaarden voldoet, is dit misschien mogelijk.

  Er is sprake van generatiewonen als u samenwoont:

  • met 1 of meer generaties ((over)grootouders, ouders, (klein)kinderen, broers en zussen)
  • op 1 adres
  • in 1 bestaande woning en/of in 1 bijbehorend bouwwerk op hetzelfde perceel

  Overleg eerst met de gemeente over uw plannen (vooroverleg). Neem daarom bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente. Dan komt u niet voor verrassingen te staan.

  Vraag online een vooroverleg aan

 • Gang van zaken

  Als u uw woning of bijbehorend bouwwerk wilt aanpassen voor generatiewonen is toestemming nodig om af te mogen wijken van het bestemmingsplan. Hiervoor hebt u een ‘omgevingsvergunning’ nodig.

  Om zeker te weten dat uw plan kans van slagen heeft, vraagt u eerst een vooroverleg aan.

  Ieder verzoek dat aan de criteria voldoet, zal door ons individueel worden beoordeeld.

  U krijgt antwoord binnen 6 weken en wij geven u advies over de vervolgstappen.

 • Voorwaarden

  Voor het generatiewonen geldt dat 1 bestaande woning en/of 1 daarbij behorend bouwwerk mag worden gebruikt voor het samenwonen van generaties, zolang:

  1. de woning niet bouwkundig wordt gesplitst;
  2. de samenwonende generaties daadwerkelijk hun hoofdverblijf (ook volgens de Basisregistratie Personen) op het desbetreffende adres hebben;
  3. het karakter van de bestaande woning als hoofdgebouw behouden blijft;
  4. het gebruik van bijbehorende bouwwerken als verblijfsruimte in overeenstemming is met het bepaalde in het geldende Bouwbesluit;
  5. geen extra huisnummer(s)/postadres(sen) worden toegestaan;
  6. er geen extra in/uitrit als ontsluiting naar het perceel wordt gerealiseerd;
  7. het parkeren op eigen terrein plaatsvindt;
  8. er op het perceel niet meer dan 1 extra woonsituatie voor het generatiewonen ontstaat;
  9. de situatie niet leidt tot ongewenste stedenbouwkundige situaties en onaanvaardbare situaties voor omwonenden.
 • Meer informatie

  Hebt u vragen of wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Wonen en Ondernemen via telefoonnummer (0229) 54 84 00 of per e-mail bouwenenmilieu@koggenland.nl.