Pagina opties

Evenement organiseren

 • Samenvatting

  Als u een evenement wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente of doet u een melding.

  Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Denk bijvoorbeeld aan een muziekfestival, kinderevenement, markt, optocht of sportwedstrijd op de openbare weg.

  • Als u meer dan 100 personen verwacht, vraagt u een evenementenvergunning aan.
  • Als u minder dan 100 personen verwacht, volstaat vaak een melding.

  Vraag online uw vergunning aan of meld uw evenement

 • Gang van zaken

  Indieningstermijn

  • melding klein evenement: minimaal 10 werkdagen voor het evenement
  • regulier evenement: 8 weken vóór aanvang van het evenement
  • aandachtsevenement: 19 weken voor aanvang van het evenement

  Wilt u een meerjarenvergunning aandachtsevenement?

  Heeft u een evenementenvergunning voor 5 jaar ontvangen? Dan doet u alleen een melding. Deze melding moet vóór 15 oktober voor het opvolgende jaar worden gedaan. Neem voor de melding contact op met Mariëlle Dekker via e-mail info@koggenland.nl of telefoon (0229) 54 84 00.

  Gezondheid en veiligheid bij evenementen

  Wilt u als organisator meer weten over de gezondheid en veiligheid bij evenementen? Bekijk dan het digitaal informatiemagazine van de GGD Hollands Noorden. Hierin leest u wat de grootste risico’s zijn met betrekking tot veiligheid, gezondheid, infectieziekten en welke maatregelen een organisator kan en moet nemen.

  Melden van gebruik grondankers of graafwerkzaamheden 

  Maakt u bij uw evenement gebruik van tenten en andere bouwsels ? En moet u hiervoor grondankers plaatsen of graafwerkzaamheden uitvoeren? Dan bent u wettelijk verplicht vooraf een KLIC-melding te doen bij het Kadaster. Na de melding ontvangt u kabel- en leidinginformatie van de plek waar u gaat graven. U gebruikt deze informatie om graafschade en gevaarlijke situaties te voorkomen.

 • Meenemen

  Wat moet ik klaarleggen voor de online aanvraag?

  Houdt u digitaal bij de hand:

  1. DigiD of eHerkenning

  Voor de online aanvraag heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Met DigiD of eHerkenning identificeert u zich veilig en eenvoudig online. Zo hebben wij meer zekerheid over uw online identiteit.

  DigiD eHerkenning

  • Vraagt u de vergunning aan namens uzelf? Dan heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag dan eerst DigiD aan.
  • Vraagt u de vergunning aan namens een organisatie? Dan heeft u eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Heeft u nog geen eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 2+? Vraag dan eerst eHerkenning 2+ aan.

  2. Situatietekening van het evenement

  • In alle gevallen is een situatietekening nodig.
  • Waarom en hoe maak ik een situatietekening? Bekijk de uitleg.

  3. Inrichtingstekening van tent en/of gebouw

  • Gebruikt u een tent en/of gebouw waar 50 personen of meer tegelijkertijd aanwezig zijn, dan is een inrichtingstekening nodig.
  • Waarom en hoe maak ik een inrichtingstekening? Bekijk de uitleg.
  • Er zijn ook constructiegegevens nodig (bouwboek tent). Deze hoeft u niet bij de aanvraag aan te leveren. Hiervoor nemen wij contact met u op.

  4. Draaiboek en/of veiligheidsplan

  • Als u een draaiboek heeft, dan levert u deze aan bij de gemeente.
  • Bij aandachtsevenementen is een veiligheidsplan nodig. Download het veiligheidsplan en de handleiding en vul het plan in.
  • Als u graafwerkzaamheden moet uitvoeren of grondankers moet plaatsen omdat u tenten of andere bouwsels gebruikt, is een KLIC-melding bij het Kadaster verplicht.

  5. Indien gebruik tent(en)

  • Certificaat brandveiligheid van de tenten. Deze is te verkrijgen bij de leverancier van de tent(en).

  6. Indien gebruik terrein derden

  • Schriftelijke toestemming van eigenaar (toestemming dient ondertekend te zijn).

  7. Indien alcohol schenken tegen betaling (artikel 35 ontheffing)

  • Kopie verklaring van diploma sociale hygiëne van de leidinggevende(n).
  • Kopie geldig legitimatiebewijs van de leidinggevende(n) (identiteitskaart of paspoort).
  • Adresgegevens van leidinggevende(n).

  8. Indien sportevenement, demonstratie of betoog

  • Route
  • Locatie verkeersregelaar(s).

  9. Indien inzet verkeersregelaars

  • Kopie aanstellingsbesluit van de verkeersregelaar(s). Indien de verkeersregelaars nog niet zijn aangesteld kunnen zij een e-learning doen via www.verkeersregelaarsexamen.nl. Let op; dit moet u ruim op tijd doen.
 • Kosten

  Kosten evenementenvergunning

  De leges bedragen in 2022:

  1. De categorie aandacht / risico per evenement: €133,44
  2. De categorie aandacht/ risico bij een aanvraag meerdere jaren (max.5): €320,33
  Kosten opties overige vergunningen / ontheffingen
  Soort vergunning / ontheffing Kosten
  Reclameborden plaatsen € 26,60
  Loterijvergunning € 16,00
  Drankontheffing (art 35 Drank-Horeca wet) € 26,66
 • Voorwaarden

  Wanneer moet ik een vergunning aanvragen en wanneer volstaat een melding?

  Vergunning aanvragen

  U moet een vergunning aanvragen via het formulier als een of meer van onderstaande zaken van toepassing is/zijn.

  • Er zijn meer dan  100 personen gelijktijdig aanwezig.
  • Uw evenement is na 01:00 uur afgelopen.
  • Er is muziek voor 07:00 uur of na 0:00 uur.
  • U plaatst een tent, bar, podia, springkussen, geluidstoren of een ander object.
  • U gebruikt professionele geluidsapparatuur met grote boxen en u produceert meer dan 70dB(A).
  • U maakt reclame om bezoekers te trekken.
  • U laat mensen overnachten.

  Evenement melden

  Is geen van bovenstaande zaken het geval? Dan volstaat een melding. U doet dit via hetzelfde formulier.

  Kermisborrels

  Organiseert u een kermisborrel? Dan moet u een evenementenvergunning aanvragen én een art.35 alcoholontheffing. Houd er rekening mee dat de eindtijd van een kermisborrel vast staat. Deze is van maandag tot en met zaterdag tot 23:00 uur en op zondag 19:00 uur.

 • Zie ook