Evenement organiseren

 • Samenvatting

  Als u een evenement wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

 • Gang van zaken

  Het doen van een melding of indienen van aanvraag doet u online via het formulier op deze pagina..

  Regulier evenement

  Regulier evenement dient u uiterlijk 8 weken voor het evenement aan te vragen. In sommige gevallen is een melding voldoende. Tijdens het doorlopen van het aanvraagformulier blijkt of een vergunning nodig is of dat een melding voldoende is.

  Aandacht evenement

  Een aandacht evenement dient u uiterlijk op 15 oktober in het voorafgaande jaar te melden bij de gemeente. De definitieve aanvraag dient u uiterlijk 19 weken voor het evenement in te dienen.

 • Meenemen

  DigiD of eHerkenning

  Voor de online aanvraag heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

  Als u tijdens de aanvraag van de evenementenvergunning langer dan 15 minuten op dezelfde pagina blijft, wordt u vanwege de veiligheid van uw DigiD of eHerkenning automatisch uitgelogd. De aanvraag wordt niet tussentijds opgeslagen. Houdt u daarom, voor u begint met de aanvraag, de volgende bijlages digitaal klaar:

  Overzichtstekening (op schaal) met daarin de volgende aspecten

  • De indeling van het terrein
  • Indeling schuur
  • Indeling tent
  • Indeling bedrijfsgebouw
  • Locatie tenten
  • Locatie verkeersregelaars
  • Locatie parkeergelegenheden
  • Locatie stands waar etenswaren en drinken wordt verkocht
  • Opstelling van boxen apparatuur en/of muziekinstrumenten
  • Toiletopstelling (aangegeven als D = Dames, H = Heren en U = Urinoirs)
  • Locatie EHBO
  • Locatie Entree (verdeelt in VIP-Entree, Personeel-Entree en Bezoekers-Entree)
  • Locatie van de brandblussers

  Indien er tegen betaling zwak alcoholhoudende dranken worden geschonken

  • Verklaring van diploma sociale hygiëne van de leidinggevenden
  • Geldig legitimatiebewijs van de leidinggevenden (identiteitskaart of paspoort) 

  Bij het houden van een sportevenement, demonstratie of betoog

  • Route

  Indien er tenten worden geplaatst

  • Certificaat brandveiligheid van de tenten

  Bij gebruik terrein derden

  • Schriftelijke toestemming van eigenaar (toestemming dient ondertekend te zijn)

  Verkeersregelaars

  • Digitaal document met daarin voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum.
  • Kopie passen verkeersregelaars
 • Kosten

  Bekijk de legesverordening of neem contact met ons op.

 • Voorwaarden

  Kermisborrels

  De kermisborrel wordt apart genoemd in het beleid. Naast een evenementenvergunning moet er ook een artikel 35 ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet worden aangevraagd. Deze aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de “beleidsregels artikel 35 Drank- en Horecawet”.

  In de evenementenvergunning zullen onder andere de volgende voorwaarden worden opgenomen:

  • Er mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn;
  • Eindtijd van de borrel is van maandag t/m zaterdag 23.00 uur en op zondag 19.00 uur.

Pagina opties