Pagina opties

Energietoeslag 2022

 • Samenvatting

  De energietoeslag is een bedrag van € 800 netto per huishouden. U kunt de energietoeslag maar één keer krijgen als bijdrage in uw energiekosten.

  Wanneer hoeft u dit formulier niet in te vullen?

  Sommige mensen ontvangen de eenmalige energietoeslag vanzelf. Zij hoeven geen aanvraag in te dienen. 

  Dit geldt voor u als u op 19 april 2022:

  • een uitkering via WerkSaam Westfriesland ontvangt (Participatiewet, IOAW, IOAZ of BBZ 2004)
  • bij uw AOW-pensioen een AIO-aanvulling van de SVB ontvangt; of
  • als u in 2022 bijzondere bijstand of een individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen.

  U ontvangt de energietoeslag dan in mei op uw rekening (of die van uw partner) of u heeft deze al ontvangen. U kunt de energietoeslag maar één keer krijgen. 

  Hebt u de energietoeslag op 1 juni 2022 nog niet ontvangen en is een van bovenstaande situaties wel op u van toepassing?

  Neem dan contact op met het Zorgteam. Wij zoeken dan uit waarom u de toeslag nog niet hebt gekregen. U vindt de contactgegevens onder “meer informatie” verderop op deze pagina. 

  Wanneer vult u het formulier wél in?

  U kunt de eenmalige energietoeslag aanvragen als:

   geen van bovenstaande situaties op u van toepassing is, maar u wél voldoet aan de voorwaarden zoals hieronder omschreven.

  Aanvraagformulier_EenmaligeEnergietoeslag_2022.pdf

 • Gang van zaken

  Wat moet u doen?

  U kunt het aanvraagformulier downloaden en uitprinten.

  1. U vult de vragen naar waarheid in.
  2. U levert kopieën, scans of screenshots van alle bewijsstukken in. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
  3. U ondertekent dit aanvraagformulier. Hebt u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen.

  Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier mailt u samen met de bewijsstukken naar zorgteam@koggenland.nl

  Is het niet mogelijk voor u om ons een mail te sturen? Dan kunt u het aanvraagformulier en de bewijsstukken afgeven bij de balie op het gemeentehuis tijdens onze openingstijden. Ook kunt u het aanvraagformulier met de bewijsstukken opsturen naar Gemeente Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. Let erop dat u geen originele documenten inlevert. Zorg voor kopieën. 

  Wanneer krijgt u bericht?

  Nadat u de aanvraag heeft ingediend, krijgt u binnen 8 weken bericht of u recht heeft op de energietoeslag. Misschien vragen wij u nog om extra informatie.

  Controleren wij uw gegevens?

  Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.
   

  Telt de energietoeslag mee als inkomen?

  Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

 • Voorwaarden

  U hebt recht op de energietoeslag van gemeente Koggenland als u

  • in de gemeente Koggeland woont
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning hebt
  • een inkomen hebt dat niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum 


  Inkomensgrenzen 2022 (120% van het sociaal minimum, netto per maand, inclusief het maandelijks opgebouwde vakantiegeld)

  Gezinssamenstelling

  21 jaar tot AOW
  leeftijd (zonder kostendelende medebewoners)

  Vanaf AOW-leeftijd (zonder kostendelende medebewoners)

  Alleenstaand/alleenstaande ouder

  € 1.310,05

  € 1.455,67

  Gehuwd/samenwonend

  € 1.871,50

  € 1.971,05

  • de bedragen in de tabel zijn de bedragen die als inkomensgrens tellen. Uw maandelijks inkomen mag dus niet hoger zijn dan deze bedragen.
  • onder inkomsten vallen: inkomen uit arbeid, uitkering, pensioen, alimentatie, inkomen uit eigen onderneming, studiefinanciering, teruggave inkomstenbelasting, inkomsten uit verhuur, inkomensafhankelijke bijdragen, periodieke giften, inkomsten uit vermogen (rente, dividend) etc.
  • huur- zorg- en kinderopvangtoeslag en kinderbijslag zijn geen inkomsten. Dus dat telt niet mee.
  • onder kostendelende medebewoner worden verstaan de persoon van 21 jaar of ouder die in dezelfde woning als de belanghebbende zijn hoofdverblijf heeft en aan bepaalde voorwaarden voldoet. U vindt deze terug in Artikel 19a Participatiewet

  U hebt geen recht op de energietoeslag als u 

  • jonger bent dan 27 jaar en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt
  • in een (zorg)instelling of opvanghuis woont
  • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres hebt

 • Meer informatie

  Hulp nodig?

  Hebt u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? De vrijwilligers van de formulierenbrigade kunnen u helpen.

  Lees meer over de formulierenbrigade

  Contact met het zorgteam

  Hebt u vragen over de energietoeslag? Neemt u dan contact op met het Zorgteam. U kunt ons van maandag tot en met vrijdag bellen tussen 09:00 en 12:00 uur. Het telefoonnummer is (0229) 54 83 70. Per mail zijn wij bereikbaar via zorgteam@koggenland.nl.

  Handige links