Pagina opties

Collecte

 • Samenvatting

  Als u voor een goed doel geld of spullen wilt inzamelen, dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente.

  Er kan alleen vrijstelling worden verkregen om in de vrije perioden te collecteren. Bekijk het landelijk collecterooster van Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) voor beschikbare collectedata. Uitgegeven collectevergunningen voor de vrije periodes vermelden wij in het Koggennieuws. Overigens kunt u ook collectebussen lenen van de gemeente.

  Vraag online uw collectevergunning aan (DigiD) DigiD

 • Gang van zaken

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  In uw aanvraag moet u laten zien dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert;
  • een omschrijving van de collecte;
  • de periode waarin u de collecte wilt houden.

  Het is verstandig als u uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indient.

 • Voorwaarden

  De gemeente wil dat er niet teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. In een collecterooster houdt zij bij wanneer er collectes zijn en kijkt of uw collecte past in het rooster.

  Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Ook kunt u hier het rooster van de gemeente bekijken. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.