Pagina opties

Bijzondere bijstand

 • Samenvatting

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Het moet gaan om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt (bijvoorbeeld van de zorgverzekering). Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente.

  Aanvraagformulier bijzondere bijstand (pdf, 179 KB)

  Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag (pdf, 178 KB)

  Declaratieformulier bijzondere bijstand (pdf, 114 KB)

 • Gang van zaken

  Vraag bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt. Anders kan de gemeente uw aanvraag afwijzen.

  U ontvangt binnen acht weken ons besluit per post.

 • Meenemen

  • Ingevuld aanvraagformulier
  • Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
  • Bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
  • Omschrijving van de bijzondere kosten.
  • In sommige gevallen: bewijs van noodzaak.
 • Voorwaarden

  De gemeente bekijkt of u bijzondere bijstand krijgt:

  • Gaat u de kosten ook echt maken?
  • Zijn de kosten noodzakelijk?
  • Kunt u de kosten niet (geheel) zelf betalen?
  • Is er geen andere regeling of wet die de kosten vergoedt, zoals uw ziektekostenverzekeraar?

  Deel van kosten zelf betalen

  Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Soms moet u een deel van de kosten zelf betalen of krijgt u een lening.

  Meer informatie

  Bekijk de beleidsregels