Pagina opties

Belastingen en heffingen, teruggave

 • Samenvatting

  Als u in de loop van het jaar uw huis verkoopt, heeft dit geen invloed op het aanslagbedrag voor wat betreft de eigenaar heffingen onroerende-zaakbelastingen en rioolheffing. De situatie op 1 januari is bepalend voor het hele jaar. Dit jaar betaalt u dus voor het pand waarvan u op 1 januari eigenaar was. Wel worden de aanslagen gewoonlijk door de notaris verrekend met de koper. Die betaalt zo een evenredig deel mee. Als u ook een huis heeft gekocht, ontvangt u voor het lopende jaar dan ook geen nieuwe aanslag.

  Als u in de loop van het jaar uw huis verkoopt, heeft dit wel gevolgen voor de gebruikersbelastingen zoals de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting. Als u binnen dezelfde gemeente verhuist, worden deze gebruikersbelastingen meegenomen naar het volgende adres (tenzij de grondslag wijzigt: u komt bijvoorbeeld alleen te wonen). Bij vertrek naar een andere gemeente, ontvangt u een vermindering van de gebruikersbelastingen. U hoeft hiervoor geen bezwaar te maken. Dit gebeurt automatisch. 

  Let op: Geef ook altijd uw binnengemeentelijke verhuizing door aan de afdeling Burgerzaken.

  Voor vragen kunt u contact opnemen met het cluster Belastingen via telefoon (0229) 54 83 14.

 • Voorwaarden

  De aanslag onroerendezaakbelasting komt nooit in aanmerking voor teruggave. Daar staat tegenover dat u na de verhuizing op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag onroerendezaakbelasting krijgt opgelegd. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris de onroerendezaakbelasting verrekent met de nieuwe eigenaar.

  U vertrekt uit de gemeente

  Indien u de gemeente verlaat, heeft u recht op vermindering voor de:

  • afvalstoffenheffing,
  • rioolrechten,
  • hondenbelasting.

  U verhuist binnen de gemeente

  Verhuizingen binnen de gemeente leiden in beginsel niet tot vermindering, omdat u de aanslagen van uw oude adres meeneemt naar uw nieuwe adres. Van deze regel wordt afgeweken, indien u naar een verzorgings- of verpleegtehuis verhuist of indien u inwonend wordt.