Pagina opties

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Samenvatting

  In beginsel moet iedereen de aanslag gemeentelijke belastingen betalen. Toch kan het voorkomen dat u op grond van uw inkomen niet in staat bent te betalen. Als u een inkomen op of onder het sociaal minimum heeft, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

 • Gang van zaken

  Nadat u de aanslag gemeentelijke belastingen heeft ontvangen, kunt u een verzoek om kwijtschelding indienen. Hiervoor zijn formulieren beschikbaar.

  Op het gebied van kwijtschelding werkt de gemeente Koggenland samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

  U kunt een kwijtscheldingsformulier aanvragen bij de gemeente Koggenland. U kunt hiervoor contact opnemen met Edyta Petri via telefoonnummer (0229) 54 83 10. U kunt hiervoor ook contact opnemen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (www.hhnk.nl).

  Stuur zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag gemeentelijke belastingen het verzoek om kwijtschelding naar de gemeente of het hoogheemraadschap.

 • Meenemen

  Bij het kwijtscheldingsformulier wordt uw gehele situatie overwogen.

  Van nagenoeg alles wat u op het formulier invult (met uitzondering van uw persoonsgegevens), moet u bewijzen kunnen overleggen. Zo moet de hoogte van uw inkomen blijken uit (een kopie van) uw loon- of uitkeringsspecificatie, de saldi van uw bankrekeningen uit (kopieën van) uw bankafschriften.

  Stuur géén originele stukken maar kopieën mee en zet op elke bijlage uw naam en adres.

  U dient de volgende gegevens bij het kwijtscheldingsformulier kenbaar te maken:

  1. De hoogte van uw inkomen.
  2. Het saldo van uw rekening courant.
  3. Het saldo van uw spaarrekening(en).
  4. De hoogte van uw ziektekostenverzekeringspremie.
  5. De eventuele huur- en zorgtoeslag.
  6. Uw leningen.
  7. Uw woonkosten.
  8. Uw auto.

  Wanneer de gevraagde gegevens onvolledig of niet (tijdig) door u wordt verstrekt, kan uw situatie niet worden gecontroleerd en beoordeeld. Uw verzoek wordt dan afgewezen.